Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
iSS
PIL
VAN BORSSELE, het wellc (Irecd met eender
voorwaarden van gemeld verdrag, dwong liiJ
haar om ook den Grafelijken tijtel aan hem afte-
ftaan, cn hij werd dns nog bij haar leven als Vorst
dezer landen gehuldigd.
Weldra van binnenlandfche onlusten ontflagen;
bemoeide hij zich met buitenlandfche en holp den
Franfchen Koning tegen de Engelfchen; dit had
de opoffering van vele fchatten en vele mishande-
lingen van Nederlanders in Engeland ten gevolge,
eindelijk eenen feilen oorlog, gevolgd van oplchud-
dingcn, hongersnood en pest. De oorlog niet de
Hanze ftedcn vermeerderde deze rampen, zijne
iiitlandighcid deed de magt der Stadhouders
toenemen; door dat deze naar de belangen
van de eene of andere aanhang overhelden, her-
leefden de Iloekfche en Kabeljaauwfche twisten;
dc belastingen namen toe-
De Vorst ftrekte inmiddels zijne uitzigtcn ge-
ftadig naar meerder gezag en wist in 1457 zijnen
natuurlijken zoon david, gewapenderhand op
den Bisfchoppelijken zetel van Utrecht te dringen,
door gysbrecht van br ede rode van
denzelven te verjagen; vervolgens loerde hij op
gelegenheid om de Friezen te onderwerpen; hij
vond tegenfland, en moest eerlang van alle on-
dernemingen afzien, door de huistwisten met zij-
nen zoon karel de;n stout en, voor wien
hij te lang leefde.
Deze twisten maakten hem laaghartig jegens
Frank'