Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
i86
PH.
Toen Groningen onder de Spaanfche tijrannij
zuchtte, bleef hij aldaar Uil wonen en leefde voor
de letteroefeningen; bij verfcheidene Roomschge-
zinden was hij wel gezien, dan bij de Jefuiten
gevreesd zijnde, liep hij fomtijds lijfsgevaar door
hunne lagen. Bij den overgang van de Stad aan
de Staatfche zijde, werd hij dadelijk tot de Re-
gering geroepen, bleef onafgebroken in dezelve^
en was een der voornaamlte Regenten van zijnen
tijd. Verfchillende ambten en commisfiën be-
diende hij, zoo in als buiten Groningen, Ten
tijde van den handel tot hec Beftand werd hij
naar den Haag gezonden. Hij was, een der eer-
fle Curators van de Hoogefchool te Groningen,
Zijn overlijden viel voor op 12 November
1615. De geleerde ravensperge r , gaf des-
tijds een deftig Programma, waarin een zeer lof^
felijk getuigenis van zijne zedelijke cn verftande-
lijke waarde; de laatfle bleek vooral door zijne
aantcckeningen over de regten en coflumen in
zijne Vaderftad en Gewest, en over de gefchiedenis-
fen van zijnen tijd in deftigen Latijnfchen flijl;
of dezelve bewaard zijn gebleven of uitgegeven
hebben wij niet kunnen opfporen. Hij huwde
aan froukje luwers, insgelijks uit het
Oldambt geboortig en liet kinderen na.
Philips van bourgondien, of de Ifte
Crayen
van
Holland.
Geft', 1467. Deze Vorst de Goede gebijnaamd, verdiende
be-