Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
i8a
PE,
bij welk laatste zerr veJc eclite (lukken, Testa-
menten vuz, gevoegd zijn. Zie Letreroef. 1782,
11. a, bl. 329, Letterbode^ 1805^ N^ 47 en 51.
Teetand, PERRE, C)0HAN AORIAAN VAN DE)
Geb. 1-33.
Gcft. Heer van Nieuwer^-e en We fingen , keprejen^
tant van den eefften Edelen ran Zeelahd^ enz.
M^us de zt)on van jou an. Raai van Mid-
deït urg en c a t h a p 1 n a c o r n e l 1 a t e e n-
GRACHT cn een der aanzienlijfcfte en vijkfte en te-
vens een der nuttigde cn meest beminde Regenten
van zijnen tijd- In den jare 1762 werd hij Raad in
de Vroedl'cliap van zijne geboortelta.i Middelburg,
bemoL-ide zich later met het belang der Oost-
Indifche Maatfchappij. hi 1768 werd hij tot luiS"
terijker loopbaan geroepen- Willem V. eerfte
Edele, benoemde hem tot zijnen vertegenwoor-
diger. Hij bleef tien jaren in dit ambt en lliclute
veel goeds. Sedei't 1778 L-efde hij in wijsgeerige
rust, meer nuttig dan blinkende. Hij onilli.p in
1790 kinderloos, gehuwd geweest zijnde aan ja-
coba van den brande.
X-X'asliij bij zijn lev.n door een' zamenlpop vanzé^
geningen gelukkig, na zijn overlijden werd hij het ins^
gelijks, tüeu erlangde hij eenen vöortrelTelijken lofrede-
ïidai- in j. H. v A N D E R p A L M, dit dooreene Re-
devocring over zijiie verdienden^ voor van der
p'ETiaE en zich' «elven efne duurzame eerzuihge-
fticfit hvéfr. hlet beminnelijk karakter van.den oVcrle-
denen, dcszelfs ijverige 2ïueht voor do eer van God^
voor