Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
I7§
PA.
na in 1602 de Oost - Indifclie MaatfchappiJ te heb-
ben helpen fliehten, in 1605 Burgemeester.
Hij nam vele Staatscommisfien waar, zoo in
het Collegie van gecommitteerde Raden, als in
dat der Staten Generaal, en werdt door dezelve
wedei' in andere bezendingen gebruikt; zoo ver-
trok hij in 1613 naar Enge/and, over zaken, de
Oost-Indifche Maatfchappij bctrellcnde. Hij was
een. ijverig vriend van maurits, werkte in
1618 ter bereiking van de oogmerken van denzel-
ven en is bekend als een flout tegenflrever van
oldenbarneveldt. Hij zoude een van
de zes Leden der Vergadering der Staten Gene-
raal zijn geweest, die het vatten van dezen cn
van de groot en hogereeets, op zich
namen. Zie velius 319.
Hij ontmoette te leurilelling in zijne poging
om de Regering van Dordrecht te veranderen ,
doch flaagde beter , om aan zijne verbittering
jegens den Advocaat te voldoen. Hij was een
der Commisfarisfen, die tot het onderzoi^k der
Gevangenen voorloopig werden benoemd, vervol-
gens een der Gedelegeerde Regters en wel
volgens het algemeen gevoelen een der fcherp-
lle. Zie BRANDT ,//«ry?, der Regtspl. 200. Zij-
ne partijdigheid was reeds vroeger gebleken; ook
bleek zijne bitterheid in eenen twist met nicl-
Lius op het Sijnode van Dordrecht ; weinig
lofs behaalde hij hier mede voor het nageflacht.
Pauw bleef echter bij maurits gezien eu
werd