Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
PA.

ambten geplaatst wegens den Staat. Fredrik
hendrik had hem in 1632 tot zijnen Raad en
Rekenmeester benoemd; in welke bediening hij'
later door d.^szelfs zoon en door de voogdesfen
van deszelfs kleinzoon bevestigd werd. Wil-
lem 11, flelde bijzonder veel Vertrouwen in hem
en benoemde hem benevens den Griffier musch
en den Ontvanger Generaal van Berckel, in
eene bijzondere Commisfie, ter fchifting en herfiel
van deszeifs Boedel. Hij kweet zich hierin met
ijver en zag deze beloond.
Wanneer hij overleden is, is mij niet geble-
ken; hij was gehuwd aan anna pels, eene
moedige vrouw, die hem op de gevaarvolle reizen
door Duitschland vergezelde. Er is nog in zijn
geflacht een eigenhandig zeer naauwkeurig ver-
haal aanwezig, van de meeste zijner reizen en
ambtsverrigtingen, waaruit wij het gemelde heb-
ben getrokken.
Pauw, (r e i n i e r) Ridder, Burgemeester arnjtfriam.
van Amjlerdam.
^V^as de zoon van adriaan pauw^ die als
een der voornaamfte Onroomfchen zijnde, de zaak
van den Gereformeerden Godsdienst bijzonder be-
vorderde, hierom vlugtte en gebannen werd, en
na dc omwenteling, in zijne geboortedad tot de
Regering werd geroepen en van anna van
persyn van beverweerd. Reinier
was reeds in 1590 tot Schepen benoemd en werd
2. M na ■