Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
PA.
veroorzaakten dat hij tot verfchillende Gezantfchap-
pen werd geroepen; driemaal trok hij mzr Frank-
ryk, tweemaal naar Engeland, eens naar Dene-
marken, de Duitfche Hoven en de Hanzefleden.
Hij diende eerst zijne Geboorteftad als Penfiona-
ris, later Holland als Rekenmeefter en is in
1631 tot Raadpenfionaris van dat gewest gcfteld.
Hij floot in 1634 in een buitengewoon Gc-
zantfchap in Frankryk een gewigtig verbond
met den Koning, wegens het voeren van den
oorlog met Spanje, cn bleef hier een geruime«
tijd. Het nut, het welk hij daar te wege bragt,
diende ten voorwendzel, om hem in 1^36 voor
het ambt van Raadpenfionaris te doen bedanken;
dit voorftel omhelsde hij, om niet bedankt te
worden. Hij was federt eenigen tijd bij den Stad-
houder minder gezien geweest.
Hij werd in 1Ö4Ó gemagtigd tot den Muns-
terfchen Vredehandel, en aldaar befchouwd tot
hun te behoren, die den Vrede het meeste ge ■
negen waren; over het algemeen had hij aldaar
zeer veel invloed, alfchoon hij verdacht was bij
de Franfchen.
In 1649 werd hij naar Engeland gezonden,
om, was het mogelijk, dm dood van karel I.
voor te komen, dan te vergeefsch. Zijne verrig-
tingen in dezen werden later door karel II.
bij opene acte, ten behoeve van zijnen zoon af-
gegeven, erkend.
Toen CATS in 1651 het ontflag bekwam als
Raad-