Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
IÖ2
PA«
is hij met van beuningen naar Overysfel
afgevaardigd, om de twisten die aldaar plaats
hadden te dempen; eerst vruchteloos terug ge-
keerd, gelukte hun zulks in 1671.
Zijn roem, als man van groote bekwaamheid,
was reeds gevesdgd. Hij kwam in 1670 in aan-
merking tot Prefident van den Hove van Holland,
maar vermoeden van verfchil in Godgeleerde ge-
voelens met de heerfchendc Kerk deed zulks mis-
lukken; JOAN DE wiïT fchreef bier over eenen
brief aan een der Predikanten in Rotterdam. Zie
dezen brief in zijn geheel bij van wyn, iijv.
D. XIV. bl. 117.
WiCQüEFORT hield hem voor den be-
kwaamden van het geheele land om eene Staats-
handeling te befturen. De witt, zulk een voor-
treffelijk Meester, om gefchiktcGezantentc kiezen,
als om dc gezondene van elders ten eerfte te
doorgronden, koos hem in Mei 1672, tot Am-
basfadenr naar Spanje. Hij floot een belangrijk
verbond met dit rijk en bewerkte de oorlogsver-
klaring tegen Frankryk. Pa aïs bleef aldaar
tot 1675. Inmiddels was hij in 1672 afgezet als
Lid der Vroedfchap te Rotterdam, dan kort na
zijne terugkomst werd hij herlkld.
Hij werd in 1680 op nieuw aangezocht om we-
der derwaarts te gaan. Pjijzondcr in de Franfche
belangen flaande , zoude dc Stadhouder hem
gaarn hebben zien vertrekken, ten einde hem
van dii hand te hebben.
Eij