Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
OU
157
dootl van willemL en bij het aanwezen varï
LEYCESTER hier te lande, in een wijs, eerlijk
en fi)aarzaam gebruik der Geldmiddelen, terwijl
men naauw dong en prompt betaalde, in een ge-
wigtig aandeel in de verrasfing van Breda, in het
(liebten der Oost-Indifche Maatfchappij, (*) in
het fluiten van bet bedand, in liet doen misluk-
ken van de pogingen van Frankryk^ om hier te
lande invloed te erlangen , in het bevorderen
van Godsdienstige vrijheid en van kerkelijke ge-
matigdheid cn in het losfen der aan Engeland
verpande Steden.
liet loon voor dit alles, en voor zeer vele an-
dere diensten gedurende twee- en- veertig jaren
bewezen, was de dood door beuls handen Ct)»
Een
Hier over is ook eene keurige lïichterHjke uitweiding in
dezelfde zang, beginnende op 409 bl. , en eindigende 413.
(\) Het zwaard , waar mede oldenbaPsNBVEldt zou •
lïe oii^lioofd zijn, U ïhans door erfenis in eigendom van Mr,
00 keu gevaer.ts, te Dordrecht liet is wel bewaard
gebleven; de greep is iftet zware fluweel omwonden en opliet
(hal is het bekend infcbrift van fredrik gkeenwooo,
liij die zwaard is een zeer belangrijk Album, waar in de mees-
te Dicliiers oin den jare 1740 infcbnften geplaatst hebben.
Vele van deze verfen zijn vermeld in bet praaltoneel van
Ncerlands 'wonderen^ D iii. dat van dir.k smits, is mis-
fdiien meest poetisch, Iict volgende van den beroemden aui-
DEKOOPER het krachtigst.
„ Ontzaglijk ^verktuig zoo van U regt aïs van gebreid!
j, V Gcïvcld Ysrfdc U in Hoed yan oldenbar-nevel» r»
,, M.iar