Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
II
143
NA.
zonden^ om was het mogelijk met dezen eenij
verdrag te fluiten. Later werd hij een der ge-
volmagtigden op den Vredehandel te Nymegen^i
Na het fluiten van den Vrede,, zond men heiir
naar Parys i-n buitengewoon gezantfchap, te
gelijk met jacob boreel en van weedb
van Dykveld. Veel bragten zij toe tot den alge-
meenen Vrede. Hij keerde daar na met va»
we ede naar Holland terug.
Hij ha l vervolgens geen gering aandeel in dc
verheffing vmi wrllem IJL op den troon van
Engeland, wist de Haagfche Grooten af te fchrik-
ken, om geen deel te nemen aan het feest, het-
welk de Engelfche Gezant bij de getoorte van
den Prins van U^alles gaf, en was vervolgens een-
der buitengewone Gezanten, om den Vorst als
Koning te begroeten en een verdrag met Enge-
land te fluiten. Witz en geeft wegens de han-
delwijze van ODYK in dezen geenszins het beste
getuigenis; zich tot eenen regel ftellende: dat des
Konings wil hem eene wet was, liet hij geene
gelegenheid voorbij gaan, om den Koning te
vlaijen.
In 1690 cn 1691 was hij een der gevolmag-
tigdcn, bij de zoo vermaarde Haagfche bijeen-
komst.
Na den Vrede van Ryswyk, vertrok hij met
c. VAN iie e M s K e R c K naar Parys in fiatelijke
Ambasfade, zoo om den Koning tc begroeten
fils om in de lijst der inkomende regten, op de
mees-