Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
MU. 127
openlijk voor den dag cn daagde een ieder uit,
die iets ten zijnen laste zoude kunnen inbren-
gen. Hij bood zich ter ftraf aan, indien 'er
fchuld vi^as. Deze cordaathey.1 ontwapende de
muitelingen, elk zweeg, en hierop volgde eene
verzoening. Zic revius, Dav. illust, pag.
213-14.
Hij bleef in aanzien en nam later verfchillende
bezendingen waar.
MuINCK, (alexander d e) Heer van Friesland.
Oosterfouburg, Burgemeester te Middelburg. SS'. 1719.'
Was op verfchillende tijden Hoogbaljuw en
Rentmeester bewesten Schelde, meer maien inde
aanzienlijkfte eerambten van zijne Geboorteftad cn
verders gedurende het Stadhouderfchap van w i l-
lem III. een der voornaamften aan het roer der
Regering. Hij bedreef echter zoo vele buiten-
fporigheden, dat hij eene brief van abolitie noodig
bad , en zijn gedrag door velen veroordeeld wierd.
Uit deze acte van abolitie, met aanwijzing van
de nulliteit en uit de verantwoording van de wettige
Regering van Middelburg, in 1702 uitgegeven,
kan het best zijn handel cn bedrijf worden opge-
geven. Na het overlijden van den Stadhouder
uit de Regering gezet, bleef hij buiten alle be-
wind. Indien al het uitgegevenc, van dezen man
in zijnen jeugdigen leeftijd, waarin vele blijken
van dertelen geest en onrustigen anrd gevonden
worden, tegen hem eenigen nadeeligen indruk mogtc
ma-