Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
MO.
de middelen ter vcrfraafjing van Utrecht fchrecf.
Men had reeds handeti aan het werk gcflagen,
dan het ongeluk der tijden cn de Engelfche Oor-
log in 1665 deed het voornemen verijdelen. Hij
ftierf als Raadsheer in 1666.
Gr^vius hield eene Lijkrede over hem.
Zie orat, pag. 171. Verders burman Tra-
jectum Exud-. pag. 231 alwaar vele blij-
ken zijn van de hooge achting, waarin hij, zoo
om deugd als bekwaamheden bij dc voornaamllen
van zijnen tijd ftond.
Overysltl Mouwicic (piETER VAN) Burgemeester
Gel). 14.. . ^
Geft. 1538. van Deventer.
Wij vinden den naam van dezen man reeds in
1493 op de Regeringslijsten, alwaar dezelve bij
REVius beginnen, en wel onafgebroken in den
eerften rang en in verfchillentle betrokkingen tot in
1538, wanneer hij waarfchijnlijk geftorven is. Hij
werd in vdle bezendingen gebruikt, dikwijls tot
's Lands klaringe befchreven cn vooral vermeld
in de verfchillen tusfchen Zv/ol cu Kampen, waar
bij Deventer, dc zijde van de laatste koos ; bij het
''oproer in Deventer in 1521, na de nederlaag der Over-
jjsfelfchen fegens de Gelderfchcn werd di woede
jegens hem opgewekt, als zoude hij aan die vau
Zml buskruid bezorgd hebben. Zijn huis werd
geplunderd. Toen de zaken zich door het bij-
een roepen van alle Burgers, die iets te verliezen
hadden, eenigzins tot rust fchiktcn, kwam hij
open-
I?