Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
MO. 125
Mor seelze. (Hendrik) utrecht.
^ Cel), löi^.
Was de z ion van paulus mo ueelze , Geil. iöü6.
insgelijks Lid der Stadsregering en als Schilder
cn Dcinvkundige beroemd en van anthonia
VAN w i N T E r s h o v E N.
Na het einde zi'ner letteroefeningen zoo bin-
nen- als buitenslands voltrokken, te rug.gekeerd,
maakte hij zich zeer vermaard door zijne kunde
en fmaak en werd in 1644 Hoogleeraar der Reg-
ten, welk ambt hij tien jaren met lof en nut
bediende.
Inmiddels gebruikte hem de Stadsregering ter
behartiging van hunne belangen. Bij den feilen
twist tusfchen de eerde Leden der Staatsverga-
dering en de Stad in 1645 en 1646 werd hij
naar den Haag gezonden.
Li 1652 werd hij tot Lid van het Hof be-
noemd , nam dit beroep aan, doch bleef Profes-
for, tot dat zijn opvolger gereed was met de
lesfen te beginnen, het welk in 1654 gefcbiedde.
Vervolgens werd hij lid van de Chambre mi-
fartie en geraakte eerlang meer in den Staat-
kunitigen werkkring, waarin hij door het wel
waarnemen van de ambten als Lid der Genera-
liteits Rekenkamer , Burgemeester en Raadsheer ,
veel loPs verwierf.
Burgemeester zijnde, lag hij zich bijzonder
IOC om de ftad te verfraaijen. Zijne fmaak voor
hel fchoone; welke hij zeker van zijnen vader er-
langd had, bleek uit een boek, het welk hij over
de