Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
ï^ LA.
Wille m I had van zijne voornemens eenig
vermoeden erlangd en middelen beproefd om zich
zeiven en den Staat voor hem te dekken. Popke
u f k e n s was in dezen des Prinfen vertrouwde,
maar de wijze raadflagen van hun werden voor-
gekomen, door eene vervroeging van den aan-
flag van rennenberg, die zich op 3 Maart
1580 van Groningen met geweld meester maakte,
en openlijk de zijde des Konings koos. Hij werd
als een getrouw dienaar van p h 1 l ips. erkend,
en ontving ten minden 16000 Guldens op rekening
der tien duizend pistoletten, die aan hem door deii
Hertog van terranova, met wien hij ge-
handeld had, wartn toegezegd. Zie bor, die in
dezen bijzonder naauwkeurig is, en de handfchrif-
ten van j 0 h a n r e n g e r s teti Post geraad-
pleegd heeft.
Zijne pogingen, om de Ommelanden insgelijks
aan den Koning te brengen, mislukten.
Na den Graaf van Hohenlohe, op de
Bourtangerheide verdagen, en verder wistlvallig
geluk ondervonden te hebben , ondernam hij het
merkwaardig, doch mislukt beleg van Steemvyk,
alwaar de dappere johan van den corn-
put het bevel voerde; federt ondervond hij nog
meer tegenfpoeds, welke weldra op 23 Julij 1581
gevolgd werd van zijn overlijden. Hij was nim-
mer gehuwd. Hooft geeft op bl. 785 eene
keurige befchrijvmg van zijn karakter, welke wij
meeueii te mogen overnemen; „ Hij was geweest
een