Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
ME.
III
Was een Gcldersch Edelman en dapper krijgs-
<nan, die in 1522 Genemuiden moedig voor Her-
tog ka rel tegen schenk verdedigde.
Hij werd in December 1522 met breede magt
V en last naar Groningen gezonden, ten einde de
Ommelanden en dejustitie te bedienen
en is, voJgens slichten'horst, meer om
diensten aan den Hertog, dan om zijne deugden
liiertoe gekozen. Hij wapende fpoedig den derden
man tegen de Bourgondiërs, en werd belet in
den voorgeno'men togt tegen de eigenlijke Frie-
ren , V\'ester Lauwers. Hij werd befchul-
digd van onrust in Groningen gezaaid te hebben,
zocht des Vorsten regt te ver uitteftrekken en
vond tegendand in den Raad. Steun vindende
in de goedkeuring van den Hertog, liep het van
kwaad tot erger bij geftadig oproer, waar in hij
groeide. Om zich in Groni^igen te vestigen, had
hij aldaar getrouwd eene dochter van lucas
hor e nc ken, Burgemeester, en een achtbaar
cn vermaard man; dit baatte hem weinig. Na
een zevenjarig verblijf vertrok hij van daar, be.
laden met de afkeuring van zijne tijdgenooten , die
hem aau dc nakomeüngfchap leerden kennen,
als een onihiimig en wis|>eltuvig mensch.
Hij werd door den Hertog met groot gunst
iDntvangen; een proces met otto van vvy-
LACH, wegens de Heerlijkheid Gribbenvoort
werd beflist, dan toen er naderhand ongenoegen
bij den Hertog rees over de Groningfche za-
ken.