Boekgegevens
Titel: Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Auteur: Scheltema, Jacobus
Uitgave: Te Amsterdam: J. ten Brink, Gerritsz, 1805-1806
Opmerking: Eerste deel: A-K. - 1805. Tweede deels eerste stuk: L-S. - 1806. Tweede deels tweede stuk: T-Z. - 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 2318 C 1,2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204073
Onderwerp: Algemene werken: nationale biografische woordenboeken
Trefwoord: Nederland, Biografische woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Staatkundig Nederland: een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam
Vorige scan Volgende scanScanned page
LA.
L a l ain g, (0 e o n g v a n) Graaf van Ren. stadhouders
fienberg , Stadhouder van Friesland, Gron/tt' rrlcsland.
se" enz.
Hij was de Broeder van den voorgaanden. Zij-
ne bekwaamheden en aard deden veel goeds van
hem hopen, doch daar hij aan zijne ftaatzucht te
veel toegaf, en zijne uitgaven niet rigtte naar zijne
inkomflen, ging deze hoop geheel en al verloren;
hij fcliandvk'kte zich zelven in de gefchiedcnis als
verrader.
Na dat Friesland en Groningen zich bij de
Staatsgezinden gevoegd hadden, werd hij door
WILLEM I derwaarts gezonden,'en na den aan-
ilag van roe les -op Groningen tc hebben afge-
wend , door de Algemeene Staten tot vasten Stad-
houder over gemelde Gewesten en tevens over
Gverijsfel, Drenthe en Lingen gefield.
Hij verdiende in het eerst lof door gematigd-
heid en wijsheid ; vooral ook in het eenigzins
bijleggen der twist tusfchen die van Groningen cn
de Ommelanden, die iu dadelijkheden was iiitge-
borfien.
Hij nam ernfiige maatregelen in Friesland, al-
"waar fommigen neigden tot don jan; verzette de
Regering, verzekerde zich van den Bisfchop van
Leeuwarden, en won hier door de genegenheid
der Staatsgezinden. Na de belangen van dezen in
Gverysfel voorgelhan , cn het fluiten der Unie van
Utrecht bevorderd te hebben, veranderde hij van
aanhang, en Jigtte het masker van getrouwheid af.
A 3 Wil-
./I