Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
104 ').
GESPREK TUSSCFIEN ALEXANDER, HANNIRAL, SCIPIO EN MINOS
A. Ik moet boven u gesteld worden Libyer®, want ik ben
voortreffelijker (dan gij).
H. Neen, [maar] ik.
A. Laat Minos 't dan '' uitmaken +
M. Wie zijt gij?
A. Dit is Hannibal, de Cartbager®, en ik ben Alexander de
(zoon) van Philippus.
M. Bij' Zeus, beiden (zijn) beroemd; maar waarover® twist®
gij (eigenlijk)?
A. Over den voorrang"; hij zegt namelijk, dat hij meer
beteekent" dan ik, en ik beweer, zooals allen (ook wel) weten,
niet alleen hem, maar bijna" allen, die vóór mij (leefden), in
oorlogszaken overtroffen te hebben + ".
M. Dan'' moeten beiden" (maar) het woord voeren +";
maar spreek + gij eerst, Libyer!
H. Ik beweer, dat zij het meest lofwaardig zijn, die" zich,
hoewel* zij oorspronkelijk" niets te beteekenen hadden", door
eigen inspanning" roem en gezag verwierven+. Ik ruide*+
met weinigen op naar Spanje^' (en) was eerst onderbevel hebber-^
van (= voor) mijn broeder. Ik werd de hoogste eereposten waardig
gekeurd + 23, omdat* ik voor den voortreffelijkste werd gehouden + 24.
Ik onderwierp +jg Cellibêriérs^®, bedwong^® de Galliërs^' en,
nadat* ik het hooge gebergte was overgetrokken+, doorkruiste+2®
ik het land van den Po^'J, onderwierp+ Italië, trok+ tot voor
de poorten van'^^ Rome en doodde + zoo velen op éénen dag^^^
dat (ik) hunne ringen®® met schepels®'' kon meten + ^''' en de rivie-
ren vulde + (inf) met lijken. En dat alles deed ik + , zonder®®
de zoon van Ammon genoemd te worden*, zonder®® te doen
') Zie vocabularium 104. -105.