Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
SerTphus, te volbrengen , en toen" hij in Libyë was aange-
komen + ....
N. Hoe, Triton, alléén, of met (= voerende) anderen als
bondgenooten? Anders is de weg immers gevaarlijk
T. Alléén. Hij vloog + namelijk door de lucht, want Athene
had hem vleugels gegevenToen" hij dan aan de woonplaats
der Gorgonen gekomen was'*, sliepen zij, (naar) ik meen, en hij
sneed+ * Medusa het hoofd af (en) vloog (toen) weg.
N. Hoe zag hij (haar dan)? (= ziende+). Gij weet (wel), dat,
al wie'^ de Gorgonen aanziet+, in een steen wordt veranderd'®.
T. Hoort + (dan eens), wat ik hem zelf later hoorde + mede-
deelen " aan Andromeda en Gepheus. Athene slrehle haar schild
zoo uil +, dat Perseus de beeltenis'® van Medusa, als in een
spiegel'® zag+. Terwijl* hij naar de beeltenis zag, hieuw + hij,
in 20 zijn rechterhand het zwaard (>5 xprrn) houdende, haar 't hoofd
af en, voordat de zusters ontwaakten + 2', vloog hij weg+. In23
Aethiopië aangekomen+ , zag"'" hij op het strand 22 Andromeda
aan 23 een rots (vast)gebonden. En medelijden hebbende + met
haar lot vroeg + hij eerst, waarom zij gestraft werd"!". Daar**
het monster op Andromeda afkwam, verhief* de jongeling zich
in de lucht 2'', om 't met zijn zwaard te dooden. Vervolgens
loonde"t"*25 hij het Medusahoofd (en) versteende het monster;
nadat* hij Andromeda beviijd had2®-t", gaf hij (haar) aan hare
ouders lenig + en nu zal hij (haar) huwen en naar Argos voeren,
zoodat 't meisje in plaats van den dood een man 2^ vond+ (med.).
N. Ik verheug mij over het gebeurde. Wat toch had het meisje
ons misdaan2®, al heeft haar moeder overmoedig gehandeld+, toen*
zij schooner dan wij wenschte"!" te zijn. Nu is ze naar verdienste
door ons gestraft"+", daar* zij bevreesd was"t- voor het leven van
het meisje. Lalen wij ons dus over dat huwelijk \erheugen.
'O f5r/-Tf Af». " fVf/. '2 Süffxcjjo? (2). Trpo^-Ti^yiiA,!.
^^ ij^stx-^xKKm. li-vjyéoij.xi Trpó:. '® ;; ehuv. '®TS xxtott-
rpov. 20 dativus. 21 xy-syeipco inf. 22 ^ ^xt-^. 23 2k ècTr-iifii sïg
to xvu. 25 trpo-liwvv/jil. 26 27 J y^lao:. 28 x^mscc.