Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
Aescliiiies, de leerling van Socrates zeide, toen* men hem
verweef', dat hij zweeg: ik heb bij Socrates niet alleen geleerd+
te spreken, maar ook te zwijgen. Zeno' zei tot iemand, die*
liever wilde praten dan hooren: jong mensch, de natuur gaf + ons
één tong, en' twee ooren, opdat®« wij liueemanl meer^ zouden
hooren dan spreken. Isocrates vroeg+, toen** een jongeling bij
hem onderricht wilde onlvangen, tweeërlei ® belooning (pl.)
Toen** hij naar de reden vroeg, zeide de redenaar: de eene be-
looning , opdat gij leert + spreken en de andere, opdat (gij leert)
zwijgen.
èvetll^u. Z'/jvav. ® S/tta^t/s^ n. pl. ® S/ttc/. 'o 5 (/.i^bég.
" KpsÏTTOv iTiyZv y, TToXX» KxKelv.
103.
GESPREK TUSSCHEN TRITON EN DE NEREÏDEN'.
T. Het zeemonster Nereïden, dat gij op de dochter van
Cepheus, Andromëda, hebt afgezonden+, heeft het meisje in
't geheel geen kwaad gedaan +, maar is zelf reeds dood.
N. Door wiens hand omgebracht? Of heeft Cepheus met
een groote krijgsmacht aanrukkende' (hel) gedood+ ?
T. Neen, maar gij kent, meen ik, Perseus (wel), den zoon
van Danaë?
N. (Ja,) wij weten, wien gij bedoelt (= zegt); hij is natuur-
lijk'' reeds een jongeling, zeer moedig en daarbij schoon van
voorkomen (= om te zien+).
T. (Nu), hij heeft het monster gedood+.
N. Op welke wijze®. Triton?
T. Ik zal u de geheele gebeurtenis vertellen'' (= hel gelieel,
zooals 't gebeurde+). Hij werd naar de Gorgonen' gezonden+ ®
om* een werk-' voor Polydecles, den koning van het eiland
' Aix^oyoq Tphuvoc ko.) 'S^ipyJ'Sav. ^ ^-q x^to?. ' sTT-eipci. '*'t (is) n.,
dot hij. ^lix Tl. ^ cppx^u. ' Topyèv (a). ^ uTèKKu. x^Kog.