Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
te eten+ of® te Qoeii+ (alleen) voor'' (mijn) genoegen. Niemand
had Diogenes ooit iets op onmatige wijze^zien eten* of drinken*. Hij
gebruikte zijn ontbijt^, waar hij zich toevallig ophield''; toen* men
hem eens beschimpte®, omdat hij op de markt gegeten had + ,
zeide hij: ik kreeg immers (ook) honger + op de markt. Toen hem
bij een drinkgelag veel wijn** werd gegeven, goot hij dien op
den grond + '^; daar'" sommigen hem (dat) kwalijk namen",
zeide hij: als" ik alles opdrink+ , gaat de wijn niet alleen
verloren", maar stort hij mij nog bovendien in het verderf".
Een schandelijke nagedachtenis" echter heeft Timocreon, de
dichter van Rhodus, van zich achtergelaten; immers op hem
maakte + Simonides het volgende {hic) puntdicht":
Hier rust Timocreon, in leven dichter op Rhodus:
Veelvraat, drinkebroer ook, kwaadspreker nog bovendien.
' welken leefr. hij gebruikende. ^ f/,ix)(pó?. ® niets nooit — noch.
'' Trpó?. ® ccKpxrSic. " xpKrrxu. ^ ^ix-rpl(3ü}. ® ovsi^itca pass. ® sx-xsu.
'O iVf/. " [iéfj!,^0/ji,xi. " èxv. " door XTr-éxXufii. " door irporr-
XTT-ÓAkvfA,!. " " vertaal: veel (pl.) gedronken hebbende +
en veel (pl.) gegeten hebbende + en veel (pl.) kwaad (pl.) gesproken
hebbende + — van (de) menschen, lig ik T. (de) Rhodiër. —
Men moet een distichon trachten te vormen:
- V.y [--I - ^ I--j - V^ I--
--I--l—ll—v./ | — ^ ^ I
102.
ZWIJGEN IS GOUD, SPREKEN IS ZILVER
Dat het beter is te zwijgen dan veel te babbelen', hebben vele
dichters en wijsgeeren reeds aangetoond^. Sophocles zegt b.v. (rxp):
mijn kind, zwijg®; zwijgen'' bevat (= heeft) veel goeds (pl.)!
En een ander: 't is beter te zwijgen dan ijdel ® te zwetsen'!
En Euripides: zeg iets, (wal) beter (is) dan zwijgen'' of be-
waar (£%«) het stilwijgen''! Hetzelfde ongeveer zeide Pythagoras.
' ^ xtto-'sslxvuf^.l. ^ (nuttxcc. ^ tiyjl. ^ lixtyiv.