Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
openbare aangelegenheden ^ bezig te houden' en zich jegens
den staat verdienstelijk te maken®, hetzij door woorden® of wel
door daden is de plicht van een braaf man. Epicurus echter
en zijne aanhangers'" geloofden, dat men zich er van moest
onthouden". 4. Wie zou hem, die* om brood vraagt, een steen
geven+ 9 5. In den regelzondigen de menschen niet uit
eigen beweging''', maar wanneer* zij door den nood zijn aan-
gegrepen"'"'®. 6. Daar Fabius met den vijand niet handcjemeen^"''^
wilde'® worden 'S'', verdroeg " hij (kalm) den laster'®. 7. Hebt'® gij
(wel) eens een schatkamer open zien slaan "^^f Zoo toont een
altijd geopende mond, dat de ziel (N.B.) ledig is. 8. Wal mij ooic 23
moge overkomen, ik zal het dragen, zooals het een tlink man
betaamt. 9. Het leven is een maaltijd2'': drink"!", — maar ....
matig, en mei de gedachte, dat^^ gij niet altijd zult drinken.
10. Zij, die* in de renbaan willen2' loopen2®, moeten2® te voien
vele moeiten doorstaan. 11. Wie staat, hoede zich2® te vallen"t"!
12. Nadat** Hector door Achilles' (hand) gevallen was"!", was 't
met de macht der Trojanen gedaan 3'.
' Sf/vJr c. inf. 2 part. pf. ■irxp-spxoy.xi. ^ shx^a. ''door o^isKó:
iTTI. ® OTXV. ® XI KOlVx) TTpX^St:. ' XTTTOfixi TIVOC. ® fiéyX uCpsXéu.
®door participia. '"c/ x,u:pi tivx. ^^ x7r-êxof/.xi tivcg adi. verb.
'2 XXp-SXM. «? fV; TO TTOKU. ''' XTTO TOÜ XUTO[jt,XTOU. X,XT-£X^.
sk x^/'p^^ f&fAa. " xv-sxofixi c. part. '® jksisopéco tivx.
'® vraagzin met xpx. 20 j ^t)crxiipó?. 21 p^j-t. pf. pass. -^sTri-'SsiKvufii.
23 o,ti xv c. aor. coni. van tcxtx^. 2'' to tuijltrótriov. 25 ^^ ^ part. fut.
2® (TTxlwv Tpsx^. 27 i^sKku. 28 verb. (neutr.) met den
acc. {Cpspu). 29 ^uxirroyxi ottuc ^o r^^ ^^^ Tpucov.
ÓKKviJiXi.
lÜl.
VGOIinKKl.DE.N VAN OMIlOL'DlNt; KN VAN ONRIATIHJIKII).
Toen* Gorgias gevraagd werd-i" met welken leefregel' hij op
hoogen 2 ouderdom gekomen was"*", zeide hij, door* nooit iets ^
6*