Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
van Cyrus of hem om den tuin leid^'^ + * (en) met u ga; of® ik
nu rechtvaardig (n. pl.) zal handelen, weet ik niet, maar' ik
zal aan u de voorkeur geven en met u doorstaan, wat de nood-
zakelijkheid oplegt (= al wat'^ moet). 6. Pas had Cyrus den
koning in het oog gekregen, of hij kon zich niet bedwingen,
maar met de woorden {= zeggende+): „daar is hij" (= ik zie
den man), stormde hij op hem af, trof® hem in^o de borst
en bracht ^^ hem (zoo) door zijn harnas een wonde toe^^.
fi. 0,ti xv.
gekr. te hebben + hield zich niet in+. praes. historicum.
xxtx c. acc. ^^ tltpa<7xu3 tivx. -psulofixi ttpóg tivx.
98.
1. Het is moeilijk zijn toorn te bedwingen+. 2. Bedwing +
uw toorn! 3. Als"" wij geld hebben, zullen wij vrienden hebben.
4. Als®"* gij uwe vijanden wantrouwt', zult gij nooit schade
lijden. 5. Zij, die®® weldaden ontvangen hebben+ , noemt men
ondankbaarals®"" zij, ofschoon®^ ze in staat zijn dank te
bewijzen+, geen dank bewijzen+. 6. Eene milesische vrouw zeide
tot Thales: gij zult vallen, als®"*"' gij de' sterren beschouwt®,
maar' u niet bekommert'®'' om de steenen op de aarde".
7. Toen** Cyrus bij Cunaxa was gevallen+, beloofde + Clearchus
aan Ariaeus, den onderbevelhebber'' van Cyrus, dat hij®' hem op
den koninklijken troon zou plaatsen. 8. Socrates werd door de
Atheners gedwongen-t" in de gevangenis den giftbeker te drinken-t^.
9. Antisthenes zeide: 't is beter onder raven dan onder vleiers
te geraken", want gene schaden®"*" het lichaam van den ge-
storvene, deze de ziel van den levende.
' XTTitTTsa c. dat. 2 x^xpitTTOi;. ® ^supéa. '' ó {jTrotjTpxTyiyoc.
5 Trspt-TriTTTU c. dat. ® Ku(jt,xivojJt,xi.
liECK, Griehnche oefeninrjen, 2e deel.