Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
(zelf) onaangenaamheden {Isivx) ondervinden+. 4. Hij, die*
zich voor zich zelf schaamt(fut.), wordt de"* bewaker van
zich zelf, zoodat hij nimmer in 't ongeluk geraakt +5. Men
behoort alles (zoo) te doen, dat het gepaard gaat+ '-"'(5 met
deugd. ü. Als* gij rechtvaardig (n. pl.) handelt+, zult gij (de)
goden tot bondgenooten hebben. 7. Het is voor elk mensch ver-
borgen 2, wat de toekomst brengen zal (= op welke wijze de t. zal zijn).
8. Er is een spreekwoord^, (dat zegt): gij komt van den regen
in den drup (= den rook** ontvluchtende valt^^ gij in 't vuur).
9. De' beweldadigde* + moet steeds de weldaad indachtig zijn,
de' weldoener*+ moet haar terstond vergeten [hebben]. 10. Velen
worden vrienden, als* ze (slechts) éénmaal samen een drinkgelag
hebben gehouden-^. 11. Velen hebben tengevolge van (lui) hun
roem en politieke macht groote rampen doorgestaan.
2 xly^Xoc. ® TTXpOllJiix. ^ 'o XXTTVÓg.
97.
1. Als* de goede menschen zien+ hoe (pzdat) de slechte ver-
acht worden+', zullen zij zich veeP bereidwilliger^ aan de deugd
wijden''*». 2. Wanneer^ gij u in uw jeugd hebt ingespannen+,
zult gij een gezegenden® ouderdom hebben. 3. Apollo en Poseidon,
die* den overmoed van Laomedon op de joroe/wilden s^e/Zew
namen de gedaante van menschen aan * +' (en) beloofden + voor ®
loon® Pergama met een m.uur te zullen omgeven'^^. 4. Thera-
menes werd door de dertig (tyrannen) genoodzaakt + den gift-
beker" in de gevangeniste drinken+. 5. Clearchus zeide + het
volgende (haec) tot de soldaten: aangezien'^ gij niet verder \rnede'\
wilt trekken (is) 't welnoodzakelijkvoor mij dat (ik) of
u in den steek laat + * (en) partij trek van (= gebruik) de vriendschap
' XTifix^co. 2 (multo). ' suöüfio;. * sxv. ^ sv^xKyjq.
® TTSipxofixi. ' shx^oi/,xi P. (tivi). ® sttï c. dat. ó fiia-bó?.
^Orsixi^cä. ^^ TO Küivsiov. ^^ to Iss-fiutyipiov. ^^ sttsI. (Tuy,-7r0psii0fj!.xi.
xvxyx^ l-Ji //.Ol.