Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
95.
1. Een degelijk woord (= het schoon gesprokene+) kan®'" men
(pass.) met recht ook tweemaal en driemaal zeggen+. 2. Als®'-®
wij op het treurig lot van anderen zien +, zullen wij het
onze gemakkelijker dragen. 3. Leed en schade' standvastig ^ te
verdragen+ betaamt een edel mensch. 4. Als* gijl. armen ziet+,
gaat (hen dan) niet®"* voorbij, zonder'^ hun een weldaad te
bewijzen+ 5. Wie zou den raad van een Hink man niet
opvolgen+? 6. Als'"* gijl. iets tot stand wilt brengen, zegt + het
dan te voren aan niemand®^, want als'"* 't u niet (jelukl + ^,
wordt gij uitgelachen (fut.). 7. Een degelijk woord (= schoon)
werd door Pittacus (uit)gesproken: „vergeving'' is beter dan
wraak®". 8. Toen iemand eens hierover vertoornd dat
een persoon, dien hij gegroet had +, hem niet had terug ge-
groet+, zeide Socrates: het is toch belachelijk, dat gij, als®'-®
gij een mensch met een misvormd lichaam (= het lichaam
leelijker hebbende) tegenkomt, niet toornig wordt, thans echter,
nu'-* ge tegen een lomperd' zijt aangeloopen +, u (daarover)
ergert.
' vj j3kix(S-/!. 2 2ie th. 94, 5. ' xtto-tv/X'^^"- ^
® rificcpix. ® opyl^of/.xi. ' XTrxilsuTOc (2).
Sy/o, xaO-cJo), ïcaax«, xtvo),
96.
1. (Het) in (si?) toorn ontbrandegemoed berokkent een
man nadeel**'*. 2. Als gij uw mond niet kunt (= zult) houden,
zal 't slecht met u atloopen (= zullen u rampen zijn). 3. Als
gij (een ander) kwaad Qsivx) hebt gedaan +, (dan) moet gij ook
Zinnen 2, 3, O zijn trim. iamb. ' t/Vtw.