Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
tjas/fo, ?sp(o, sItzci^, szciiia.1.
M.
1. Als* gij van plan zijl iets te doen, zeg ('t dan) te voren +
aan niemand'. 2. Zeer schoon klinkt dit gezegde^: het goede' is
nuttig®, het slechte' schadelijk^ 3. Draag + moedig^ smart en
schade! 4. Als* gij arme vreemdelingen ziet + , loop (hen dan)
niet®-* voorbij+. 5. De dichters hebben zulke vertelsels van (=over)
de goden medegedeeld, als niemand van zijn vijanden zoudurven+''
mededeelen+. 6. Daedalus, door Minos wegens^ zijn kunstvaar-
digheid gevangen genomen+ , werd gedwongen dezen te dienen
en tegelijk^ van zijn vaderland en zijn vrijheid beroofden
toen* hij beproefde® met zijn zoon te ontkomen, stortte hij den
knaap in liet verderf + en kon+ zich zelf niet reddenmaar
bij" de barbaren aangeland + was hij daar weder diensthaar.
7. Pythagoras van Samos was de eerste, die 't waagde (=: waagde +
het eerst) bij ^^ de Grieken te zeggen+ , dat het lichaam zou
sterven (fut.), maar' dat de ziel (als) onsterfelijk weg®" zou
vliegen+. 8. Pericles droeg + den dood zijner kinderen met man-
nelijke standvastigheid'^^. 9. Clearchus wist®", dat de soldaten ver-
moeid waren. 10. Clearchus sprak + tot de soldaten aldus (haed):
niemand zal ooit zeggen (= nooit — niemand), dat ik de Grieken
naar het (land der) barbaren voerde *+, de Grieken verried * +
(en) de vriendschap der barbaren verkoos +, maar daar gijl. mij
niet wilt gehoorzamen, zal ik mij bij (<tuv) u aansluiten (= volgen).
1 _ ij.vilsvi. 2 _ (jjt gezegd zijn (leid de volgende
woorden in met on). ^ ucpsMy.oc. ßKxßspSs. ^^dv. van part.
pf. van pcivvv!/.!. 6 roKiUa. 7 c. acc. » kx) ryji; ts — xfix
xx) Tii-:. ® sTTixsipéco. 'O — kon zelf niet gered worden. " sh.
12 13 civlpeiÓTXTX. Üi:. sTTsi.