Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
87.
1. Wie zou niet, evenals een landman, die'"* eeret voor de
jonge planten zorgten daarna voor de andere, voor de
jongelingen zorgen+, opdat®« ze voortreffelijke mannen worden?
2. Als'-» gij vermoeid zijt (perf.), zult gij goed slapen. 3. De
Grieken streden+ moedig bij Salamis. 4. Toen'-* Leonidas hoorde+,
dat de zon door'-'^ de werpschichten der Perzen verduisterd
werd®-'^+i, zeide hij: „(dat is) uitnemend (= schoon), daar wij
dan in (= onder) de schaduw zullen vechten." 5. Zal een gek
niet meer vrmjen doen {— vragen) dan'"' (= dan dat, wat®'")
een verstandig man (be)antwoorden kan? 6. Toen'^ Cyrus door
zijn moeder Mandane gevraagd werd-+-, of^ hij bij zijn groot-
vader wilde®-'^ blijven, bedacht hij zich + '^ niet, maar zeide + snel,
dat hij blijven wilde. 7. Toen* Croesus tegen de Perzen op-
trekken wilde, zond+ hij gezanten naar Delphi, die het orakel
zouden vragen'-*, of^ hij tegen de Perzen te velde zou trek-
ken®-'*. 8. Bekommer'®'" u niet om het oordeel der (jroote
menigte! U behoort (wel) het oordeel der goede menschen ter
harte te gaan. 9. Slaapt niet, Atheensche mannen, maar
strijdt + tegen de Macedoniërsl '10. Ik geloof, dat er zelfbeheer-
sching noodig is voor hem, die* iets goeds wil (= van plan is)
ondernemen (= doen).
' Iwi-sKix^M. 2 fi. 3 zich bedenken = dralen.
jj-évo), véjxo), oiojxai, oixopiac, ó^süu», xs-ojxa:, pé(o, yaipo).
88.
1. Mocht 1+ gij, O blinde 2 Plutus', u noch op aarde, noch op
zee, noch in (den) hemel vertoond hebben+ ! 2. Als®''® wij mee-
nen-<-23^ dat dit alleen van ons is, wat^ (werkelijk) ons eigendom
(= van ons, nostrum) is, (dan) zullen wij ons leven in vrede