Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
(bij èp(o-a(o), jtaO-sóoro, èO-éXw, [xay^ojjiat, |xsXct,
èxt-|xéXo[xat, jJiéXXco.
86.
1. Men behoort' eerst zorg te dragen+ voor de jong(er)en,
opdatze zoo goed mogelijk zullen zijn, gelijk^ een goed land-
bouwer^ eerst voor de jonge vruchten^ behoort te zorgen + en®
daarna ook voor de andere (pl.)- 2. Zullen wij den man niet
bewonderen®, die (éW;?) met hulp^''' der godheid voor den staat
goed en rechtvaardig zorg wil (= zal) dragen? 3. Wie zou zich
om de meening' van de groote hoop^ bekommeren? Ilet (is)
waardiger zich te slorenaan de voortreffelijksten 4. De
deugd zal den rechtvaardige ter harte gaan. 5. Na uw werk
(pl.) zult gij voortrelTelijk (= schoon) slapen, (mijne) kinderen!
6. Toen" Zeus het ijzeren geslacht wilde + verdelgen + ^ zette
hij de geheele aarde onder water + door een vreeselijken regen'''.
7. De Atheners vochten + dapper bij Marathon tegende Perzen.
8. Leotychides, de koning der Lacedaemoniërs, antwoordde +
iemand, die vroeg * +, hoe men («?) het best zijne tegen-
woordige bezittingen'® zou kunnen bewaren, zonder" te dra-
len*"!": „als hij niet in'^ alles op het toeval vertrouwt'®". 9. De
bewoners van Epidamtius^^ zonden*"*" naar Delphi (en) vroegen"!"
de godheid, of® zij hunne stad aan de Corinthiërs zouden over-
geven"*"'®. 10. Cyrus zal om ^o de regeering strijden met zijn
broeder. 11. Pörus, de koning der Indiërs, antwoorddenadat"
hij (als) gevangene * + naar Alexander gevoerd was + 2', op diens
vraag„hoe zal ik u behandelen?" — „Koninklijk."
' xpfï- ^ u(t7rsp. 2 ó ysüipyóq. '' to (puróv. ® §i. ® in te leiden
door xpx. ' if ® ol TroXXot. ® sttisiz^c. i" b irivoc. " èirei.
'2 kxtx-kxu^co. ''• o ustóc. '® rx ttxpóvtx twv xyx^üv.
'®opt. " flySfi/ (Reg. 34). a ^ETrilxptviog. fi. yrspi.
TrpotT-xyu. 22(Jqqi. ^en gen. abs. (van aor.).