Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
6. In den slag bij Marathon zetteGallimachus, ofschoon hij
door vele werpschichten gewond was, den strijd voort +en
toen* hij den geest (reeds) had gegeven+ stond hij nog.
C. part. (JiXxéiJ.svog. ^o 21 ij^-yi-yéu.
£-klasse.
'(aixém, 3o-/.é(i), (öt)-é(o, poóXofJiat, '(i-fwoixai, 5sl, 3so|xat.
84-.
1. Wees welwillend' jegens allen, ga om' met de besten,
want zoo zult gij bij sommigen niet gehaat^ zijn, voor anderen
een vriend worden. 2. Iedereen is niet alleen voor zijn vader en
moeder geboren, maar ook voor zijn vaderland. 3. Wie is zulk een
verworpeling'-', dat^ hij het vaderland om'' eigen® voordeel® zou
(= zal) willen verraden+ 1®? 4. Waarom zullen wij niet, als*
wij rechtvaardig zijn, de winst® (pl.) uit onrechtvaardigheid
(voortgesproten) versmaden? 5. O dwazen, waarom wedijvert
gij om ^ ambten, eereposten® en bezittingen® (te verkrijgen),
die gij gezamenlijkzult moeten achterlaten om met één obool
naar de onderwereld te gaan (= welke 't noodig zal zijn, (dat)
gijl. gezamenl. achterlatende + één ob. hebbende gaat). 6. De
menschelijke natuur is een slecht ding", want (anders) zou
zij®''"* nooit eene wet noodig gehad hebben'®''+. 7. Overleg lang-
zaam , maar' volbreng uw voornemen + spoedig! 8. Nadat *
Hercules zich met Hera verzoend had+ '■"•, huwde hij + hare
dochter Hebe. 9. Aan Croesus scheen Solon onwetendtoe + ,
daar hij beval (op) 't einde van elke zaak te letten (= zien).
' tt/jov. 2 xttsx^^?. ^ 0<ttt:. 'évskx. ® ibloc. ® to ksploq.
' xia,tkkxoijt,xi trepi. ® ^ rif/,^. ® i? xtijtng. xttx?. " vgl. femina
varium et mutabile est; lupus triste stabulis. (Jqqj. p^rt. aor. act.
(neutr. plur.) van Boxéu. ^^ xf^x^-^c.