Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
loopen tegen den wildes bevelhebbers. 7. Ten tijde van De-
mosthenes waren alle deugden der voorvaderen, door'' welke
de stad der Atheners groot geworden was^, als van'® een markt
uitverkocht'®. 8. De veldheer herinnerde + de soldaten aan de
gevaren hunner voorouders, opdatze er aan zouden denken
hunne dapperheid na te volgen ^o.
'®vgl.: imJto duce (xxaiv'). '®£V/ c. gen. c. gen. '®£;c.
ik-7n7rpä(7xüi. 2o f^ifj^éoyxi ti.
Herhaling.
83.
1. Philippus beval + na'' den slag bij Chaeronea^ zijne die-
naren' hem dagelijks 2 te wekken^ met de woorden^: „staop+,
koning, en herinner u, dat* gij sterfelijk® zijt." 2. Aeneas
groette® Dido voor het laatst (vo-txtov) en'"'s zeide: „vaarwel, ko-
ningin; niet vrijwillig scheid ik uit' uw land; ook in de verte*
zal ik, zoolang ® ik van mijn bestaan bewustben (fut.), niet verge-
ten, welke gunstbewijzen ik van u heb ontvangen®". 3. Socrates
gevraagd zijnde")", hoe iemand zich zelf kon leeren Äewwew"•"">,
zeide: „als" hij leert opmerken, hoe de anderen doen" (=:als hij
de anderen kennen leert, hoe zij doen). 4. Clodius, die Cicero
(er van) beschuldigde "•" , dat de Catilinariërs ter dood ver-
oordeeld waren+ ''', bewerktedat hij werd verbannen "t"
5. Homerus stelde ook de goden als kwetsbaar voor"; zoo b.v.
werden Ares zoowel als Aphrodite door Diomedes gewond "t".
' c; fjOiczyTfli; = mijne dienaren. axSr' i^fiépxv. ^lysipa. zeg-
gende (gevolgd door Öti). ® 3-v>itóc. ® xa-n-x^ofixi. ' xtr-xxkxttoßxi
Tivog. ® ® door sv ttäs-^w uttÓ tivo? (pf. ttsttcv^x). opt. xv.
" fi' C. fut. xhtxofixi. oJ I7UV KXTlXivX. 5^XVXTCV tivoc KXTX-
•ytyvüxry.u. ^^ ■KOika ottui; (Regel 26). «-tt/jttw rij? -irxTpilo:.
^^ TToiéii. ofcv. '®= ik mijner gedachtig ben.