Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
zich+ het eiland der Phaeacen aan hem. Poseidon^ keerde op'^
dien dag toevallig+'^ van de Aethiopen lenigt, waar hij twaalf
dagen vertoefd had + *. Toen* hij (nu) Odysseus zag^+varen'"
en bijna (tjx^Bóv) het land bereiken+ bracht hij de zee in
beroeringdoor* een hevigen (= zeer gr.) storm te verwek-
kenom' hem te straffen en in 't verderf te storten. O. was
namelijk gehaatbij ^^ Poseidon, omdat* hij Polyphemus,
zijn zoon, blind had gemaakt+ Toen./^® (nu) het vaartuig van
O. bijdien storm'" door schipbreuk*+" was vergaan+, zwierf
hij twee dagen en nachten op zee terwijl* hij veel (n. pl.)
doorstonden hij zou in de golven (= door verdrinken * +
omgekomen + als Leucothea niet uit de zee was opge-
doken*+20 (en) te hulp was gesneld + '^K Neem+, zeide zij, dezen
sluier en doe (dien), nadat * gij uw kleed hebt afgelegd + ^
om+ 24 de borst. Als* gij het land bereikt hebt+'®^, doe hem
(dan) af*+ 25 (en) werp+ 2® hem in de zee.
' >5 ^ilyuyix. 2 xTTo-^shu. ' è7r-xv-si[/,i. '' "Bix-rplßu. ® Txpxrru.
® (Tvv-xysipu. ' c. part. fut. ® ruCpAow. " èTrsi. 0
^^door nxT-xyvvfii. '2(Jativus. ^^ijxei Trpó?. xltr^xvofixi.
Regel 12b. TrXxvxoiixi. ^^xxf^vu. '^door yra-Süw.
2" door xvx-lóa. 21 ßoy^d'eu. 22 ^^ icpj^Bsfivov. 23 door XTro-Bva.
2'' Trepi-Tt^ijfil UTTO TOV (TTyi^OUC. 25 M. 26 iX7ro-ßx>.>.U.
81.
VERVOLG.
Zoo zwom+ O. op de zee (rond); dikwijls^v faalde hij+ bij zijne
pogingen om het land te bereiken (= trachtende' naar het l.),
(maar) eindelijk^2 werd hij, gesterkt+ en versterkt+20 naar^ ziel en
lichaam, door Athene gered + op (eh) een eiland; hij bereikte + ^
het land, voordat® (hij weder) in zee (kon) geslingerd worden +
Na * een dankgebed tot de goden opgezonden te hebben + en den
1 'opiJi,xoiJt.xi. 2 reXoc acc. adv. 3 Regel 9. ^ vert.: hij kwam voor +
nemende + (met gen.). ® ^rp/v c. inf. xvx-ppnrT£u. ^ ivxof^xl rivi.