Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Horlialing.
79.
1. De roem der Marathonstrijders' zal nimmer verouderen.
2. Wie* in zijn jeugd ^ veel schoons (= vele en schoone, n. pl.)
geleerd heeft, zal, als * hij oud geworden is +, zich verheugen ®
geëerd te worden. 3. Oud te worden is niet moeilijk, maar (wel
het te) dragen, als* men oud is^. 4. Een zekere Callondas had
den dichter Archilöchus in den slag gedood+ ; later, toen*
hij naar Delphi gekomen was +, om de godheid te onder-
vragen®, wees hem de Pythia + ® den tempel, terwijl* zij
zeide: „gij dooddet+ eenen dienaar^ der muzen; verlaat® den
tempel" en zij liet hem niet binnen + ^ alvorens'o hij de schim
(= ziel) des dichters verzoend had door olTers". 5. Wat u als
knaap (= kn. zijnde) behaagde+, doe'^ dat niet als man (= m.
geworden zijnde), ü. Het in den oorlog buitgemaakte werd deels"
onder de soldaten verdeeld , deels " verkocht. 6. Schoon is het
voor hem, die* op 't punt staat te sterven+ , te (kunnen) zeg-
gen : „ik heb geleefd"Leven + echter is niet lucht en zon
genieten+ of den tijd'^ tot vermaken gebruiken+ , maar door
schoone dadenbewerken, datde menschen, de thans
levenden (= zijnde) zoowel als zij, die zullen geboren worden
{= zijn), zich zijner herinneren.
^ mixpxsruvo[j,dxoi. ^^ !ißyt. ^-jiioiaxi c. part. ''Kxrx-y>jpx7>ico
part. perf. ® i-^-spMTxco. ß £x-ßx>.?M c. gen. ^ 'o ^epxTruv. » s^-sipt,!.
" eh-i-^tii. 'O ^p/y c. opt. aor. " dóofixi part. aór. " fV/rijSfu^j.
" tx f/,év — rx Sf. hx-lilMyA. " in te leiden door oti.
1® xttoxxvu tivóc. ó xlüv. 1® ttpx^li;. s<tts a. c. l
80.
onvssEus komt" bij alcinous.
Nadat* Odysseus het eiland® Ogygia' verlaten had+ 2, voer +
hij vele dagen op zee (en) op" den>^ achttienden dag vertoonde
BKCK , (Irickschc oefeningen, 2e deel. T)