Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
een wedstrijd ^^ aanging+ in kunstvaardigheid, van zijn oogen
en (de bedrevenheid in) het citerspel9. Tydeus, die * met
Adrastus tegen Thebe optrokwerd gewond+ * door Melan-
ippus (en) stierf+. 10. De Carduchen'® vielen de achterhoede''
der Grieken aan + (en) doodden + sommigen (van hen) en
wonden + (hen) met steenen en pijlen
een wedstr. aangaan èpi^co Trspi i** Kibxp^'èix. (ttpxt£Üq,uxi.
01 Kxp^ovxo'- 01 TsXsurxhi. to TÓ^£ijy,x.
78.
1. Cato de oude leerde + op hoogen leeftijd+ * nog Grieksch',
dat hij vroeger geminacht had ^ +, en wel voornamelijk ^ om zijn
zoon van nut te zijn®, dien hij zelf onderwees+. 2. Xenophon
zeide: ik zal u aan de deugden uwer voorvaderen herinneren
opdat''® gij inziet+, zooals 't u betaamt®, dat gij dapper moet zijn
(= d.® te z.). 'ó. Socrates redde + den gewonden + Alcibiades.
4. Miltiades werd bij Marathon gewond+. 5. Achilles werd door
den centaur Chiron in 't citerspel onderwezen+. 6. Hercules werd
aan Omphale, koningin van Lydië, verkocht+. 7. Wie" zich zelf
verkocht heeft, om' anderen als slaaf te dienen, [die] zal ook
de vrijheid van zijn vaderland verkoopen. 8. Wij hebben allen
ingezien, dat de gehoorzaamheid (= het gehoorzamen) een zeer
groote weldaad (= goed) voor de menschen is. 9. Denkt er
aan, als'-* gij rijk zijt, aan de armen van uw rijkdom mee te
geveniQ. De geredde + zal steeds het gevaar indachtig
zijndat"" hij ontkwam+. 11. De tijd, de beste leermeester®,
zal u alles leeren^«.
' TX TÜv 'EXX^vcov ypxf/,[iXTX. ^ y,xrx-Cppoveco r/i/aV. ' kXKcoi:
t£ Kxi. ÜC c. part. fut. ® W(p£hêcc tivx. ® TrpOIT-yiKei Ttvi. ' ÓSo-tf.
® ó ^ilx(T)cxXoc. ® dativus.