Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
voor hem (sibi) beter was dan nog (langer) te leven
7. Zij, die* vurig naar roem hebben gestreefd, worden zelden^
beroemd. 8. Overal® ter wereld zult gij goeden en slechten
vinden. 9. In ('t) geluk (is) het gemakkelijk ® een vriend te
vinden+ , maar (Sé) in ('t) ongeluk (is het) van alles 't moei-
lijkste10. Apollo vond de waarzeggerskunst" uit+. 11. Als®"'*
bij een Spartaan goud of zilver werd gevonden +, werd hij met
den dood gestraft. 12. Croesus werd door Cyrus gevangen ge-
nomen+* (en) naar den brandstapeP^ gevoerd+ , om®®" verbrand
te worden 13. Nadat'* Xerxes goed gevonden had+, wat (pl.)
Ephialtes beloofd had+ te zullen volbrengen'^, zond+ hij terstond
(xutIkx) Hydarnes en met hem de zoogenaamde'® onsterflijken.
'' door den inf. praes. (Reg. 32). a-wxvbg. ® ttxvtxxov c. gen.
® suTTopoi:. x-Kopoq. " ;; fixvriKi!!. ^ xvpx. kxtx-kxci}. ''* sttsI.
7G.
1. De roem der deugd zal niet oud worden. 2. De tijd zal den
roem der deugd niet vernietigen. 3. Men kan alles vinden+,
als®''® men (slechts) geen moeite schuwt (= ontvlucht). 4. Het
komt mij moeilijker voor een man te vinden+, die®-* het geluk,
dan een, die 't ongeluk behoorlijk (= schoon) draagt; immers
't eene verwekt' bij de meeste menschen overmoed, het andere
bezonnenheid. 5. Hermes zou de lier uitgevonden hebben +.
6. De Grieken plachten in den mond (pl.) der (looden + * een
obool (als) veergeld (ó voor (gen.) Charon te leggen.
7. Door de Phoeniciërs zijn de letters niet uitgevonden+, maar
verbreid+. 8. Toen®® Babylon veroverd was + , beval + Cyrus
aan de Babyloniërs alle wapenen uit te leveren + en hij liet
bekendmaken +, dat, waar wapenen in een huis werden aange-
troffen (opt. fut.), alle in wonenden sterven moesten (= zullen)®-'^.
9. Athene is tweemaal door de Perzen ingenomen. 10. Toen