Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
vergeet + de weldaden echter niet! 7. Daedalus zou (dicitur) door
Minos wegens (§;«) zijn kunstvaardigheid (^ (xoCplx) gevangen geno-
men + en genoodzaakt zijn + hem te dienen. 8. Toen®-* Xerxes ver-
nomen had +, dat over den Hellespont een brug was geslagen en
dat de Athos' doorgegraven was brak hij van Sardes op + ®.
9. Leonidas en zijn 300 vonden+ , nadat* zij voor (urrép) Hellas
dapper gevochten hadden+ , een roemvollen (= schoon) dood.
10. Toen®-* Plato door iemand beleedigd werd^, zeide hij: „spreek
(maar) kwaad®, daar* gij niet geleerd hebt+ goed te spreken!"
11. Den gezanten der Samiërs, die®-* een lange redevoering hiel-
den'^, antwoordden + de Spartanen: het eerste (gedeelte)®'"
hebben wij vergetenhet volgende hebben wij niet begrepen^,
omdat®® wij het eerste vergaten+.
' 0 "AS^üiq. 2 ^nx-a-xdyrrco. ® opf/,xofA,xi DP. ^ xxxüc ccxouu.
® kxküc atvoi. ^ imxkpoxoyéu. ^ (tuv-l^fil.
Incohativa.
Y^jpaaxo), vjßaaxo), äxo-O-vijajto), ^asjto), ripéaxo), «Xbxojjiat,
av-aXtaxo), eópcasto).
75.
1. Als iemand oud geworden + (nog) wenscht' te leven, (dan)
is hij waardig [tot] vele tientallen ^ van jaren oud te worden.
2. Als alle menschen sterfelijk (iivy^róc) zijn, (dan) zult ook gij
sterven. 3. De dooden + zijn van smart (to x^yoc) bevrijd (= aan
de d. hecht zich*®"' geen). 4. De schoonheid vernietigt®® (de)
tijd of een ziekte doet (haar) verdwijnen ®, maar' 't bezit'' van
deugd wordt met (ons) oud. 5. Deugd gaat, ook al®"" is iemand
gestorven +, niet verloren. 6. Socrates oordeelde +, dat de dood ®
' suxoi^xt. 2 yj "hsxxg. ® (ixpxivüi. 4 ^ ycTviffig. ® door den inf. perf.
van 't verbum met het artikel (Reg. 32).