Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Xafx^avw, Jvavfl-avco, èxt-)>avO-avo|JLat, Xayxavdj, x'jvO-avo|xat,
;xavO-av(o, zty'^ya^o).
72.
1. Theseus daalde met Peirithoos in de onderwereld a/+ om ^
Persephone te ontvoeren ^; op heeterdaad betrapt'' + moesi hij
boeten nadat* hij veroordeeld was® (om) voor altijd^ (gevan-
gen) te zitten. 2. De overgebleven + ® schepen werden door een
storm overvallen +. 3. Leonidas zei tot Xerxes, toen* hij de wapens
opvorderde + ®: „kom+ en neem+ ze!" 4. Handel (= doe) zoo,
alsof" het voor niemand zou verborgen blijven (= zullende
verbergen). 5. Nooit zal ik Euclïdes" van Megaravergeten,
die 's nachts heimelijknaar Athene ging, gehuldin een
vrouwenkleed, ommet Socrates samen te zijn + , ofschoon
er een straf op stond6. Men moet (Seï) de wetenschappen ^o
leeren+ en (ze) geleerd hebbende + niet vergeten+. 7. Het is
een groot voordeel'®, als"''' gij geleerd hebt+ u te laten onder-
richten. 8. Wat (pl.) gij weet, bewaar (dat) door oefening (pl.);
en' wat (pl.) gij (nog) niet geleerd hebt, voeg dat bij uw
kennis (pl.) ; 't is immers even " schandelijk een goed woord,
dat* men vernomen heeft+, niet'" in zich op te nemen (= leeren)
als (= en) een weldaad (= goed) door vrienden aangeboden
(= gegeven) niet te aanvaarden + (= nemen).
' jcxtx-jSabco. 2 part. fut. ' xir-xya. ^ x.xtx-x»ij^(ixvco tivx
TTOIOVVTX Ti. ® S/xJ^V ^i^Ufil. ® KXTX-'hlX.X^CC. ' eis Xsi. ® KXTX-KsiTTOl.
® XTT-XITSU. 'O part. fut. " O EüjcAf/Sj^?. '2 ^ Meyxpsv:.
door Kxv^xvm met part. aor. sv-'Svu. door :c(tt£ c. inf. crwy-
ylyvofz,xi. xxt txütx c. gen. abs. sTri^yiiMÓv rl stti. to nipso?.
20 Tx ypxf4,[y(,XTX. 21 ^ /^s^STt^. 22 ^ S!n(TT^lJt,y\. 23 Qi/,oicog.