Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
6. Zegt niet: „wij zijn moede", want gij weet, dat gij zonder
moeite*+ niets tol stand zult brengen^. 7. Gij zult uwe vijanden
niet in het berokkenen'' van kwaad (pl.), maar in het bewijzen
van weldaden^ voorkomen8. Kurydtce, de gemalin van Or-
pheus, stierf tengevolge van een slangebeet (= door een sl.
gebeten +). 9. Op bevel van Tomyris, de koningin der Scythen,
moet {dicitur) Gyrus (gen.) het hoofd afgehouwen zijn. 40. Heb
de levenden* liej''; de dooden*+ (door xxf^vu) kunt gij immers
niet meer weldoen! 44. De vijanden zullen wegvoeren, wat zij
maar kunnen. 42. Bij® Demeter, ik kan mijn lachen niet in-
houden®! Dan moet gij op uwe lippen (= u zeiven) bijlen.
3 2ix-7!-pixTTM. ^ TToiéu. ® êuspysTsco. ® door geil. abs. (aor.).
' iiyxzixco. ® /y-« c. acc. ® oi) ^iivxßxi i^-ii •ysXxv.
a^-txvéoixac, ataO-ävoiJLac, äjjiap-ävo), a')|äv(o, /.«ta-SapO-ävco,
<x3:-sxO-avo(xac, ö^Xtaxävco.
70.
4. Als"''' gij (het) verlangt (= wilt), vriend, zal ik zoo spoedig
mogelijk tot u komen. 2. Het was bij (= voor) de Atheners een
gebruik, (om) terwijl' het feestgezantschap ^ naar Delos gezonden
werd, niemand ter dood te laten brengen ^, voordat ^ het schip op
Delos aangekomen was+ en daar® (terug). 3. Op® welke wijze
werd Philippus van Macedonië ^ ? Blijkbaar ® door te liegen * ®
en door hen te bedriegen * , die* met hem omgingen
4. "Wie zich vaak aan denzelfden steen stooft, zal (den) spot
(van anderen) verdienen 5. Uit een misslag (= het zondigen +)
ontstaan" vele rampen. 6. Philippus verklaarde'®, dat hij"
' sv u XpoVa. 2 ^ ^supix. ^ XTTO-KTsiva. xptv c. opt. aor.
® èiceTo-e. ® dativ. ^ l^êyxc xv^xv(if/,xi. ® l>iXovoTi. ® ^só^oy^xi tivx.
è^-XTTXTXüi. " TiVi. ^^xiüi (jov TTolx^ sU
o^Xt(7Kxvco 'yé>Mrx. ''' ytyvopc.xi. xrro-cpxivofixi.