Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
3. Stijg op + naar de sterren ^ des hemels en de godheid ® zal
zich aan u vertoonen; daal af+ naar de onderwereld; ook daar
zult gij (haar) aanschouwen. 4. Als* gij u niet-*" inspant+ ,
zult gij niet gelukkig kunnen^ zijn (trim. iamb.). 5. Ik zal®®"
niet moede worden + mijn weldoeners*+ wel te doen"". 6. Als*
gij met wijzen omgaatzult gij zelf wijs worden {in-^xhu).
7. Toen* de Achaeërs naar® Troje voeren, zeiten zij Philoctetes,
die* door een slang® was gebeten+, op (êv) het eiland Lemnos®"
aan land+. 8. Odysseus wreekte zich+ op de vrijers wegens (gen.)
hun overmoed 9. Neleus de (zoon) van Codrus stichtte+ Milete,
na* de Gariërsi' verdreven te hebben+. 10. Tomyris'^^ de
korjingin der Massagetenhieuw het hoofd van den gestorven +
Cyrus af* (en) wierp + het in een zak'*. 11. Herodotus zegt, dat
Aristagoras, de tyran van Milete, een koperen tafel bezat,
waarop de omtrek'® van de geheele aarde was gegraveerd en de
geheele zee en alle stroomen. 12. Bellerophontes wilde +met"
den Pegasus'® naar den Olympus vliegen+ 20, maar Zeus vernie-
tigde + hem te voren 21 met den bliksem 22.
^ro xffTpov. ®Tfl S-f/flv. ^door den opt. met h van ^üvx[/,xi.
® fV/ c. acc. ® a ocpis. 'O ;; Ü7rsp^X(Ttx. " '0 Kxp. ^ Tófivptc.
0 Mx(7(rnyèr>^c. '0 «o-jcJ?. a TTIvx^. vt TTsploZoi;. 1%«.
'® ó Uy^yxffog. f^eXXa. 20 xTro-Trrhbxt (= Aor.). 21 door CpSrxvai in
den aor. 22 ^ tx(TTpx7n!i.
69.
1. De Peloponnesiërs verwoestten + Attica in het 5e jaar van
den oorlog. 2. Een slang beet + Philoctetes op het eiland Chryse.
3. Clitus werd door Alexander met een lans' doorboord+.
4. De boosdoener zal voor hetgeen®'" hij misdaan heeft, niet
alleen hier 2, maar ook in den Hades boeten. 5. De verstandige
man zal ook als®"' grijsaard niet moede worden (om) te leeren.
' ^óyx^- ^ êv^x^ê.