Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
ze) als een vlakte uitgespreid, zoodatze te voet (kunnen) over-
gestoken worden. 6. Als ' gij 't geringe (pl.) niet bewaart® (fut.),
zult gij het grootere verliezen. 7. De menschelijke natuur is met
iets goddelijks'O vermengd"''. 8. God heeft wijselijk droefenis
met vreugde vermengd. 9. Polyphemus" brak^-^sH-een rots(blok)
van den berg en slingerde+ dat naar 't schip van Odysseus.
10. De metgezellen ® van Odysseus kwamen op 't eiland Thrinacia
om+, dewijl'-* zij de aan Helios gewijde {— heilig) runderen
niet spaarden+. 11. Nadat* de Atheners bij Marathon met de
Perzen handgemeen waren geworden sloegen ze de vijanden in
korten tijd op de vlucht +. 12. De Hellenen zwoeren + bij Plataeae,
dat zij de door de Perzen verwoeste'^ tempels niet weer zouden op-
bouwen". 13. De Atheners verloren bij Sicilië 240 oorlogsschepen.
® (pUÄdTTU. 'O ^sToC. " 'o YloKv^mMOC. STTI-pplTTTéu Tivl. (7Ufyt,-
[ilyvufil. HXTX-crXXTTTU. TpS7!-0fX.Xl.
Herhaling.
66.
HECTOR EN ANDROMACHE.
Naar Homenis.
A. Hector, uwe stoutmoedigheid zal u (nog) in het verdert
storten en gij hebt geen medelijden met uw kind noch {ouls) met
mij, uwe ongelukkige vrouw; spoedig immers zullen de Achaeërs
u dooden en (Is) (dan) zal 't voor mij zeker wel verkieslijker
(= beter) zijn (om), als** gij zijt omgekomen+ , naar den
Hades te gaan, daar niets mij (meer) zal verheugen, als {sav)
gij gestorven zijt+. Ik heb geen vader, geen moeder (meer),
want mijnen vader Eetion doodde + Achilles, toen* hij de stad
Thebe (@tj/3})) verwoestte-*" en op denzelfden dag doodde + hij