Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Yerba op -vojxt met Tocaalstaiiiiiieii.
G2.
1. riet is (eene gewoonte) van de Thraciërs den wijn niet
(met water) gemengd te drinken. 2. Wie' den wijn niet
mengt, richt zijn verstand en zijn lichaam te gronde (fut.).
3. Socrates droeg^® in^ (den) zomer en in^ (den) winter hetzelfde
kleed. 4. Slechts een schurk ^ kan'' zeggen: de tong heeft
gezworen, de gedachte® was® echter' anders. 5. Iloe ^ aange-
naam (is) braafheid® met veretand^ gepaard'""* (= gemengd).
6. Drank'" bluscht®® de begeerte" naar drank, voedselhet
verlangen'3 naar voedsel, maar' zilver of goud verdrijft (= bluscht)
de hebzucht ''■ niet. 7. Terecht (= schoon) zegt men, dat
(dicitur) de landbouw de-* moeder der overige kunsten is;
immers als** de landbouw wel vaart'®, bloeien (= zijn sterk)
ook al de overige kunsten, maar' waar®*"' de aarde gedwon-
gen is+'® braak te lüjgen^'', gaan ook de overige kunsten
te niet^^. 8. Op bevel van Dionysius (= toen** D. het beval+)
werd er een zwaard boven'® 't hoofd van Damöcles-'^ gehangen+.
9. De Ciliciërs^o doodden+ 2' eenigen van de Grieken, die* zich
in de vlakte verspreid hadden. 10. Het lijk (= lichaam) van
Alexander lag op een gouden rustbed terwijl** (er) veel pur-
peren kleeden^ï (over) uitgespreid waren ^^
' te vertalen door: 6 c. part. en door 3? xv ßilj c. coni. pr.
of aor. 2 door den gen. ^ j Trxvoüpyoe xviip. è<7Ti(y') c. gen. en inf.
® h voüc. ® sxco c. adv. ^ w?. ^ vj xp^f^tóti^c. ^ jJ (ruvs(Tic. 'O to ■^otóv.
^'^nope^tc. ^^yiTpoCpj^. ^'^vt èxtbv(iix. Cpi^xpyvpix. ^^sv Cpépof/,xi.
'® mxyxx^üi. ^fpa-füoj. door xiro-<jßkvwiii. hxkp c. gen.
20 01 K/A;)Cf?. 21 y.xtx-'x.ö'kta. 22 ^ 23 ^ tx-kk (5). 24 y^^tx-
TreTxvvxj^i.
DECK, Grieksche oefeningen, 2e deel. 4