Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
59.
i. Dwaas, de deugd kunt'^" gij niet voor geld +
2. 't Is niet gemakkelijk altijd juist' te oordeelen+. 3. Ken+ u
zeiven, en als®"* gij u zeiven hebt leeren kennen+, vel (dan eerst)
een oordeel over anderen (= beoordeel). 4. Vergeeft + hun, die®® u
kwaad gedaan"" hebben. 5. De nijd is+ de grootste ramp voor
de menschen. 6. Wie®® de wet heeft overtreden+ , moet gestraft
worden. 7. Agamemnon beloofde zijn gemalin (= vrouw) Cly-
taemnestra^ (om), als** Troje was ingenomen+ , door vuur-
signalen ® (daarvan) bericht te geven 8. Athene werd door de
Perzen tweemaal ingenomen+. 9. Wie zou de voortrelïelijkheid
der Atheners niet bewonderen®®", die op raad van ® Themistocles
hunne stad aan de Perzen prijsgaven + en nadat®-* zij scheep gegaan
waren, 't waagden + voor® de vrijheid te strijden? 10. Toen®"
Socrates zijne vrienden aanspoorden uit de gevangenis te
ontvluchten +, zeide hij: ik wil niet, evenals een slechte slaaf
zijn heer, de wetten ontloopen + 11. Alexander stierf + te
Babyion, nadat* hij 32 jaar geleefd had+.
' op^cös. 2 ^ KÄunxifififa-Tpai. ® ol (ppunrol. ^ (njfixivu. ® ivizßov-
Xfyo! (gen. abs.+). '"•Jirsp c. gen.
Verba op -vjijlc.
l'riiesens en Imperfectnni van hef activnni en niediiiin.
(iO.
1. De tijd alleen stelt den rechtvaardige in het licht. 2. De
verdienste' van een rechtvaardig man gaat niet verloren. 3. Be-
wijst" uwe goede gezindheid ten opzichte van ^ de menschen
' s KxpTTÓc. - Trpó: c. acc.