Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Sterke Aoristi zonder bindvocaal (ipijv).
68.
1. Trekt + zoo spoedig mogelijk over den stroom, soldaten!
2. Eenvoudig is+® het woord der waarheid (trim. iamb.). 3. Te
Delphi waren op' den tempel de spreuken®"* geschreven: „ken u
zeiven" en „overmaat schaadt 2". 4. Thales, gevraagd zijnde+,
wat 't moeilijkste was"'-'», zei: „[het] zich zeiven te kennen+ ".
5. Een mensch, die* toornig is, zal wel niet goed kunnen oor-
deelen+®®". 6. Men moge (al) (= 't is geoorloofd) geld bezitten+ ,
't is toch' niet gemakkelijk roem voor geld te koopen + '^s.
7. Voor geld zou men (= gij) deugd en edelmoedigheid ® niet
kunnen koopen®®"+. 8. De ouden hielden 't er dal
(de) zwaarste van alle straffen ^ deze was: in onwetendheid te
leven+. 9. Toen* Simonides gevraagd werd+, hoelang {■n-iaoc xP-)
hij leefde+ zeide hij: (slechts) korten tijd, maar (Sf) (al) vele
jaren! 10. In 't 10e jaar van de belegering werd Ilium door de
Achaeërs ingenomen+. 11. Als* Croesus over den Halys trekt+,
zal hij een groot rijk vernietigen®. 12. Men zegt, dat (dicitur)
Cyrus zeer schoon van" voorkomen^ was+®. 13. Abrocomas
verbrandde + de schepen, opdat Cyrus niet®"" over de rivier den
Euphraat-"* zou trekken+. 14. Mijn slaaf moet (dicitur) weggeloopen
zijn+. 15. Demosthenes raadde den Atheners aan+ geen®"
huurlingen ^ in den krijg te zenden +, maar zelf (acc.)
in de schepen te gaan+. 16. Nadat* Alexander zijn macedo-
nischen mantel" had afgeworpen+ , trok hij een kaftanaan +
en zette de rechte tiara" op+.
' tcpo: c. dat. 2 ^jjSfy xyxv. ® ^ yevvxtotif:. ^ ■^yéof^xi. ® i? kóKxcic.
® S/i3s-Aüw. ^ ro sïlo:. ® door Cpum. ^ oï ^kvoi. ^cc.
" >5 C^)- ® x.xv'èu; Q-vog). >5 rixpx.