Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
te vreezen, wordt voor een onbeschaamd" mensch gehouden.
11. Iemand za/'^'" zijn eigen huis niet goed (= sciioon) kunnen
besturen +, als"-' hij niet alles weet (fut.), wat hij er bij noodig
heeft 12. De Acarnaniërsvreesden+ , dat^"'' de Atheners,
als * ze Ambracia" hadden, lastige naburen" voor hen {sibi)
zouden zijn. 18. Cyrus zegt tot zijne soldaten: niet hiervoor*"' ben
ik bang, dat ik yiief^'''^' heb, wat (= al wat) ik aan ieder van
mijne vrienden kan geven+^^, als' 't goed gaat+"', maar (wel),
dat ik geen voldoend aantal" heb, aan wie ik (iets) kan geven +
" xyxih^c. g] "AKxpvxvs:. >} "Aii'Trpxx.ix. '"i compar. van
xxhstri:;. coni. eL yiyverxi. '" 'ikxvó:.
57.
1. Wie'' nuttige' (dingen) weet, niet wie veel weet, is wijs.
2. Weet wel, dat de goden in kleine otTers - van vrome ^ men-
schen behagen scheppenmaar de groote van slechte menschen
niet aannemen®. 3. Gelukkig zal ons leven zijn, als"'' wij ons
bewust'" [zullen] zijn, dat wij geen kwaad gedaan hebben.
4. Weet gij niet, dat de deugd de schoonste van alle bezittingen
is? 5. Moogt gij, knapen, uwen weldoeners steeds dank weten!
0. Zijn zij niet een voorwerp van spot'', die" bang zijn voor den
donder'? 7. Wij weten allen, dat de Spartanen 't meest van
alle Grieken aan de wetten gehoorzaamden. 8. De Atheners
vreesden in den peloponnesischen oorlog, dat de bondgenooten
van hen zouden afvallen9. Een dief zei tot Demosthenes:
ik wist niet, dat het van u was, waarop deze^ antwoordde: maar
gij wist (toch wel), dat 't niet van u was.
' 2 fj ^vuix. ^ £V!TE(i^i;. vi^oiJt-xi Tivi. ® 'hèxopi-xi.
® ysXolog. ' vi (Spovrvi. ® a §f.