Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
op'^ de geheele aarde rond enzocht® hare door Hades ge-
roofde^ dochter Persephone®. 5. De Trojanen trokken met
alarm®-"' ten strijde (= in den slag), de Achaeërs echter' in
alle stilte*. 6. Men zegt, dat Diogenes bij dag'® met een lan-
taarn ® rondging en menschen zocht. 7. Vande bondgenooten
jaarlijks 600 talenten in. 8. Ik raad u aan, Atheners,
niet ten strijde (uit) te trekken, maar de stad te bewaken.
9. De Perzen trokken Griekenland in een kringrond. 10. De
zon gaat in een kring om de maan, zegt hij; wie zou hem
gelooven ?
^ y.xTa, c. acc. ® ^virsx. '' xprrx^w. ® >5 Uêp(7e<pév/i. ® 'o ^uxvo?.
^^ xttó. " eroc.
oiSa (aóv-oi5a), oéSotJta.
56.
1. God zal met ons zijn, als' we geen slecht geweten hebben.
2. Wie kent (= weet) de toekomst Vermoedéns '^ kan men
(z= 't is veroorloofd) er over opperen ®, haar kennen (kan men)
niet; ook de zieners'' der Grieken kenden haar niet. 3. Zouden
de menschen gelukkiger zijn^, als ze de toekomst kenden
4. Socrates zei, dat de goden alles wisten 5. Socrates zegt,
dat de goden alles weten. 6. Vele menschen meenen iets te
weten, ofschoon®-' zij niets weten. 7. Hij, die* het geheel®'"
kent, zal ook het (onder)deeH wel kennen-®", maar' zij, die*
slechts een (onder)deel kennen, kennen het geheel (daarom) nog
niet^. 8. Het begin is, weet (dat) wel (trdcpx), (de) helft van
(het) geheel, gelijk Herodotus zegt. 9. De menschen vreezen"""
den dood, daar®"**" ze wel weten, dat hij (de) grootste van alle
(=3 de) rampen is. 10. Al wie® nochweet te blozen'" noch
' £<xv. 2 ^^ fj^g^ part. fut. van êl/^i.!. ® hitotttsvoo ti. ^ 0 i^kvtic.
^ de vraag in te leiden met xpx. ® opt. ' ro i^spoc. ® ovirw.
® 5? xv. èpu^pixa.