Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
sipii en coniposila.
54.
1. De Spartanen olleren aan de muzen, als * zij ten' strijde
trekken. 2. Zij gebruiken tluitspelers ^, wanneer® zij in 't ge-
vecht de vijanden aangrijpen. 3. Zij grijpen den vijand (pl.)
aan, maar, als* deze op de vlucht gant+'', vervolgen zij (hem)
niet. 4. Bewaar dit schild of keer niet terug! 5. Toen® Mandane
zich gereed maakte om® heen te gaan®-^, verzochtAstyages
haar Cyrus achter te laten+. 6. Toen® het teeken met de
trompet gegeven was + ^, velden de Grieken huime speren * ®
(en) vielen aan. 7. Socrates was altijd op straathij ging
vroeg naar de wandelwegen " en de gymnasia en tegen het
midden van den dag was hij (daar), waar (ottou) hij de meeste
menschen zou'®'ontmoeten8. Hannibal zag men 't eerstin
den slag gaan en 't laatst er uit komen. 0. Het gevaar nadert;
het is beter ons terug te trekken +. 10. Terwijl * hij langs het
leger (acies!) ging, zeide hij: bedenkt'®, dat wij ons op''' den
drempel'® van Griekenland bevinden. 11. De peltasten snelden
vooruit * (en) wachten + niet op de hopliten.
' sh. 2 3 xvxvit^^i:. otxv. '' door tpsttco. stsI. ® w?.
^ <txx7rit^. ® ■zpo-jSx^^of/.xi tx otKx. ^ èv tu cpxvspü. Trpui.
" 'o TTspiTTXToc. r= als * * (Ic markt vol was (■jtk-J^^u'). sv-
bviièoptxi. ''' sTTi c. dat. x'i ^upxi. '® c. inf. fut.
55.
I. I>aat ons met'" God eiken arbeid aanvangen! 2. Als uwe
handen niet rein' zijn, ga (dan) uit den tempel. 3. Het is een
dure plicht 2 zich te verdedigen ^ + tegen den aanvallenden vijand.
4. Demeter ging dag'® en nacht'® met" fakkels'' (in de handen)
' icxbxpó:. 2 JV(0.r. ® x!jl,vvof^.xt tivx M. '' )} ^XIJLTTX:,