Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
31)
zeggen, dat®) zou Niobe levend* versteend zijn+ (= steen ge-
worden zijn) bij ® het grafharer kinderen. 7. Themistocles
had in 't geheel geen voordeelnoch van den zeeslag bij "
Salamis noch van zijn gezantschap^^ar Sparta. 8. In Tarsus,
eene groote en welvarende stad van Cilicië, bleef + Cyrus en zijn
(= het) leger 20 dagen; de soldaten beweerden namelijk, dat zij
niet verder'-' zouden trekken-®'; toen** Clearchus zei''', dat ze niet
tegen den koning opirokken, gaven ze hun goedkeuring te
kennen + (= prezen zij). 9. Alexander stak het paleis te (= in)
Persepolis in bi-and + (en) verschafte den Grieken voldoening * '■*",
omdat de Perzen ook hunne heiligdommenen steden te vuur
en te zwaan!vernield hadden+">.
® w.-. "fV/ c. dal. "'ó rvij-ßoc. ^^ irepi c. acc. rpeaßsix.
'3 trpótu. sIttcÓv. to Upóv. lix-vrop^kc.
49.
i. De arbeid is, naar men zegt, de vader van den roem.
2. liet spi-eekwoord zegt: de appel valt niet ver van den boom
(= van een slechten raaf' (komt) een slecht ei 3. Een mensch ,
wiens ziel van slechtheid vervuld is+''''", is zeer ongelukkig.
4. Wie zou hem niet een waanzinnige* noemen, die zoo dwaas
is, dat'-^" (hij) oorlog boven vrede verkiest? 5. Een edel en
rechtvaardig man zal zijn vaderland veel voordeel aanbrengen"».
6. Gij zoudt'-®" uw vaderland veel voordeel aanbrengen, alsgij
de burgers tot deugd aanspoordet 7. Socrates bracht zijn
medeburgers meer voordeel aan dan de meeste andere beroemde
Atheners. 8. Wie zou de wijsheid van Socrates niet bewonderen +,
uit wiens gesprekken zeer vele jongelingen der Atheners veel
voordeel trokken'2"'«? 9. Toen®"* Alexander Thebe veroverd had+,
verkocht + hij alle Thebanen t)iet uitzondering van de priesters en
de nakomelingen van Pindarus en slak hij alle huizen in brand +
behalve dat van Pindarus. 10. In ^ de 92e Olympiade ^ geraakte
de tempel van Athene in Phocaea in brand +.
^'okÓpx^Qk). ^roèóv. ^-Trpo-rpsirco. ''xxrxc.acc. ^'OAu/.^^/«? (§).