Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Herhaling.
t>5|JLC, xaO-vjpiac, xscji-at, 3t5co[jLt en ï^zy^iki.
45.
1. Zet+ een kikvorsch ' op^ een gouden troon (a 2rpóvo:), hij
zal toch ^ (weer) in het moeras'' springen 2. Een kikvorsch,
ook ab^ hij — gezet wordt+ , zal —. 3. Ook als'^ gij een kik-
vorsch — zet +, zal hij —. 4. Een kikvorsch, op een gouden
troon gezet+ , zal —. 5. Wie heeft de olympische spelen inge-
steld+? Iphitus^ zou {dicitur) ze ingesteld hebben+. 6. Xenophon
lefjde een hinderlaag ®, om ® de barbaren bij * 't voorbijtrekken ^^
onverwachts" te overvallen+. 7. De beide veldheeren brachten hun
have en goed (= het hunne) op een schip en zeilden hehnelijk
weg. 8. Philoctetes''' was vertoornd"'' op Odysseus, omdat'® hij
door hem aan land was gezetop''' het eiland Lemnos. 9. Toen *
koning Charilaus gevraagd uerd+, waarom Lycurgus zoo weinig
wetten had gegeven +, antwoordde hij +: degenen, die hunne
wetten niet dikwijls gebruiken, hebben niet vele wetten noodig^^.
10. Onze voorvaderen'® hebben veel uitnemend geregeld. 11. In
eenige streken van Afrika is zooveel zand 2', dat'^" het de
wegen geheel onbegaanbaar ^^ maakt.
' ó (Btxrpxx^^- ^ ^ ^ ro tAa? ® xKKoi^xi. ® kxv — nx) sxv.
^a "l(piToc. ^ivsSpxv 7rQiso!A,xi. ® te vert.: a. volgens Reg. 26a,
b. volgens Reg. 35. ^^ ■Kxp-sXxóvu. " xTrpoa^oxviTov.
Xxv^xva Reg. 38. '''a ^iXOXT^TVIC. '®ST/. SK-TibvilJil. "fJ?.
^^'êéof/.xl Tivoc. a; Trpoyovoi. ^ü ^ A.i(iuvi. ^ \pxf/,pc,Or. ^^ XTropo?
superl.
46.
1. Crito uit Athene was zeer vriendschappelijk' (/m'wd jegens
Socrates. 2. Toen * Heracles in Delphi was aangekomen ^, zou
de godheid (hem) voor 't eerst dien naam gegeven hebben+ ,