Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
stad te besturen , moeten voor het heil ^ der burgers
zorgen5. Tantalus stond hongerig* en dorstig* in een poel
van den llades. 6. Na 't einde®® van den peloponnesischen oorlog
werden in de meeste grieksche staten door de Spartanen oli-
garchieën ingesteld+. 7. Toen Gyrus de jongere door zijn vader
(als) satraap naar Lydië en de andere landstreken gezonden
werd, waren de Ionische steden gezamenlijk ^ van Tissaphernes
afvallig geworden (en) tot Cyrus (overgegaan).
zäO-Tjfxac, zstjj-at.
43.
1. Geheel vrij van gebreken te zijn (= het®^ (in) niets te mis-
doen ^o) ligt buiten' de menschelijke ^ natuur. 2. Gestraft worden
zij, die* de door de goden ingestelde wetten overtreden. 3. In
den Hades bevinden zich twee rechters, Minos en Rhadamanthus,
om over de zielen der afgestorvenen®* te richten^'". 4. Tempe
is een plaats ^ gelegen tusschen ® den Olympus en den Ossa
5. De Syracusanen ® weken, zoo dikwijls als ® de Atheners aan-
vielen terug'", en als® die (dan) terugtrokken'", grepen zij
aan. 6. In de gevaren wilden de soldaten wel gaarne ^^ naar
Glearchus hooren"®' en zij verkozen geen anderen aanvoerder;
maar wanneer'^ ze buiten gevaar waren^"'* en 't hun vrijstond"
naar een ander veldheer te gaan''', verlieten ^^ velen hem;
hij had n.1. niet(s) aantrekkelijks'® (= het a.), maar altijd
was hij hard''' en ruw"'; zoodat de soldaten ten opzichte van'^^
hem gestemd waren, als'® kinderen ten opzichte vaw'® hun meester.
7. Toen * Diogenes gevraagd werd +: „wat is een vriend", zeide
' 'è^w. 2 XV^pUTTlVOC. 3 tsXSUTXCO perf. ^ rx 'réf^TTiJ. ^ Ó xcópoq.
® ßsrx^v. ^ "0(t(tx. ® è XupxKÓuioc. ® s'i. '" xvx-xapm. i' (r(pólpx.
'2 aVf. '^f^f/j^. XTTisvxi. ^^ xtto-XsIttco. '® fV/^iJjp;?, n. -%xpi.
XxXstÓc , èfióc. irpói;. '® mVtt.