Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
ners. 8. Toen** Poseidon de stad der Lacedaemoniërs (door een
aardbeving) teisterde + ^, vielen de Heloten ® a/ + (en begaven
zich) naar (den burcht) Ithome9. Tot (xpaV) iemand, die* de
democratie in zijn stad wenschte® in te stellen+, zeide Lycurgus:
stel eerst in uw eigen huis de democratie in+. 10. De Chalcidiërs
die* van'" den Eurïpus tengevolge van'^^ een hongersnoodver-
huisd waren+, stichtten+ Rhegium. 11. Alom hekend'^'^ (is) dat
(beroemde gezegde) van Archimedes : geef + (mij een plaats),
waarik staan kan + i® en ik zal de aarde bewegen12. Toen**
Darius gestorven was+, aanvaardde + Artaxerxes Mnemon^® de
regeering.
^ o-f/w, ® 01 E/'acütf?. ^ !} ® x'l^lów. ® ó xd^hllevc. 10 xttó.
" c. acc. ó Xii^os. TrepißoyiTO? (2). '''ó
'^Toy. '®c0niunct. xivéa. i® a Mvi^f/,uv. ^^ ohi^co.
40.
1. Wanneergij u in gelukkige omstandigheden bevindt, (dan)
is het uw plicht de ongelukkigen te helpen+. 2. Van alle
grieksche steden gaf Athene zich het eerst wetten en stelde eene
staatsregeling voor zich in. 3. Toen-'"* de Atheners bij Marathon
de Perzen verslagen hadden+, richtten zij een zegeteeken op+.
4. De Atheners waren bevreesd, dat^®'* de bondgenooten' van
hen zouden afvallen 5. De Atheners vreesden, dat de
Lacedaemoniërs de bondgenooten van hen afvallig zouden maken.
6. Degenen, die®-' de bondgenooten mishandeld hebben+
moeten altijd vreezen, dat ze afvallen+. 7. De Atheners tuch-
tigdende Mytilenaeërs, toen®'* (ze) van hen afgevallen waren+.
8. Lysander werd na 't einde + van den peloponnesischen
oorlog (zie th. 37) door de ephoren uitgezonden +, om®-'^ in de
meeste staten oligarchieën in te stellen. 9. Toen®-* Plato eens
boos werd2 op een slaaf, zeide hij, toen-®® zijn leerling Xeno-
crates er op toetrad +: straf + ® gij hem (liever), want ik ben toornig'^.
2 ipyt^of/,xi nvt DP. ^ ico^x^a. '' ^ufAÓoi^xi DP.