Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
38.
1. Gij aanvaardt de regeering en wilt uwen tegenstanders'
weerstand bieden 2. Stel mij voor aan uw vriend, die aan
't hoofd van de stad staat. 3. De zwaargewapenden verzamelden
zich; in slagorde geschaard ® grepen zij den vijand aan. 4. Stelt
hen aan H hoofd; met zulke veldheeren zult gij overwinnen!
5. Gelooft gij niet, dat het onze (plicht) is de ongelukkigen bij
te staan? 6. Welk braaf mensch zou niet gaarne hen, die* in
gevaar zijn**, bijstaan? 7. Laten wij ons niet ophouden*^' met
daden, welke®"* een goed mensch niet waardig zijn! 8. Houd u
verre vande luiheid, want luiheid is ('t) begin van alle kwaad.
9. Staat op voor den grijsaard, jongeUngen; het is (de plicht)
der jongelieden voor grijsaards op te staan. 10. In Sparta
plachten de jongelingen voor de grijsaards op te slaan. 11. Alle
Spartanen staan voor de koningen op behalve de ephoren
' 'o sx^piq. 2 ■jxo-f/,svm. ® door (tuv-txttu. ziv^vveux. ® 3 e^opoi;.
Futurum en Aoristus van het activum en medium.
39.
1. Dwaasheid' zult gij niet in korten^ tijd veranderen. 2. Wie
zou in gelukkige omstandigheden * ongelukkigen * niet bijstaan + ?
3. De Atheners hebben den raad van den Areopagus® ingesteld+,
opdat(deze) zou zorg dragenvoor de goede zeden4 De Athe-
ners hebben zich den Piraeus (tot) een stapelplaats ^ in (het) midden
van Griekenland gemaakt+. 5. De Atheners joegen + * de Corin-
thiërs op de vlucht en na + * een zegeteeken opgericht te hebben
zeilden ze weg+. 6. In (het) vierde jaar (dativ.) van den pelo-
ponnesischen oorlog viel+ het eiland Lesbos®" van de Atheners af.
7. De Thebanen maakten de Mytilenaeërs afvallig + van de Athe-
' >5 xvoix. 2 (/,ixpéc. ® "Apsiov Trxyov ßouXvj. ^ ^ sÜKO(rfii».
" TO £fi77Ópi0V.