Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
dooden ® kunt gij niet opwekken. 4. T.aat ons voor groote mannen
standbeelden' oprichten, om®-'"' hun roem aan de nakomeling-
schap 2 te verkondigen 5. De jagers'' vangen de trapganzen
gemakkelijk, doordat®"* ze die snel opjagen. 6. De Grieken en
Romeinen plachten, als®"* ze overwonnen hadden+ , zegeteekenen
op te richten. 7. De Lacedaemoniërs richtten alleen van alle
Grieken geen zegeteekenen op. 8. Cyrus beproefde ^ de loniërs
tot afval van de Lydiërs te bewegen^^^'.
' 3 xvlptxg (""O- ^ ^T^oyovot. ^ Trxp-xyyéXXa.
5 TTSipXOl/.XI DP. ^ (puKXTTOf^Xt M. ^ TO KSp^O?. ® ^lyMlOmWj.
XTTO^XVÓvrs;. C^O-
Praeseus en Imperfectum van het medium en passivum.
37.
1. Wie zou de ongelukkiger! * niet gaarne bijstaan ? 2. Als * gij
gelukkig zijl, wil (dan) de ongelukkigen* bijstaan. 3. (De) godheid
staat de luiaards*' niet bij. 4. De afgunstige ^ wordt zijn eigen
vijand {■= wordt gem. (tot) vijand voor zichzelf). 5. De ephoren
stonden voor niemand op. 6. Lysander was na 't einde van** + ^
den peloponnesischen oorlog bij '' de staten rondgezonden ® (om)
den oligarchischen regeeringsvorm in het leven te roepen en de
oligarchieën werden in de meeste (staten) ingesteld. 7. Agesilaus
ontzagwaar'' hij meende zijn vaderland eenig voordeel te
zullen aanbrengen**'*, geen inspanning (pl.), onttrok zich niet aan
gevaren, spaarde'®"" geen geld.
' door: traag zijn kpyéu. 2 ^^ovspó?. ® door: kxtx-x6x tov
TróXei^ov. 4 KXTX c. acc. ^ XTro-(7TsXKu. ^ ^i-oixsu. ^ SVsu.