Boekgegevens
Titel: Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Deel: 2 Verba op -mi en onregelmatige verba / door J.W. Beck
Auteur: Beck, J.W.; Wageningen, Jacobus van
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 112 : 1e dr. (dl II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204062
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Opstellen ter oefening in de Grieksche vormleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
heeft het lichaam aan de ziel gegeven, opdat ^ het lichaam de ziel
zou dienen^. 5. Sommigen is 't gegeven (om) aan te voeren®,
anderen is 't bevolen ® (om) te volgen. 6. Homerus heeft aan
de helden een eenvoudige en voor allen gelijke leefwijze' toege-
schreven. 7. Polycrates, de tyran der Samiërs, werd, door den
slaaf Maeandrius verraden+ , gekruisigd + 8. Philippus, de
koning der Macedoniërs, gevraagd+ , wie (sW/-;) hij het meest
beminde" en wie hij 't meest haatte®, zeide: hen, die* van
plan zijn verraad te plegen, bemin ik 't meest, maar hen, die
reeds verraad gepleegd hebben, haat ik 't meest. 9. Door een
goeii mensch zal het vaderland nooit veiraden worden.
^ "vx c. coni. xjTTvifsTsu. ® yiyéoiAXt. ^ t«ttw. ' yi lixnx.
^ ixvx-(T)co^07ric^u. ^ ßitreM.
Gemengde oefening over 5t5(i)|Xt.
34.
1. Men zegt, dat' Cadmus (slechts) lö letters aan de (irieken
heeft overgeleverd+. 2. Er was een gewoonte ^ bij (= van) de
Grieken (om) gastgeschenken ^ te geven. 3. Menelaus gaf+ Tele-
machus een zilveren mengvat met goud versierd 4. Zij,
die* hunne steden verraden hebben+, worden door allen gehaat.
5. De Grieken werden verraden + door Ephialtes. 6. Wij hebben
gehoord, dal hij gestraft is + voor zijn verraad 7. De ouden
onderwierpen ^ of verkochten de bewoners 8. De afstamme-
lingen ® van Hercules gaven aan de Lacedaemoniërs, die zich
vrijwillig overgaven+ , de vrijheid terug9. De goden hebben
ons de tranen gegeven (als) een troost® in'" 't ongeluk. 10. On-
telbare goederen zijn den mensch door God gegeven. 11. Men
moet den arme van de goederen mededeelendieons door
' C. dicitur. 2 Q vófioc. ^ ro ^sviov. '' x.0(Tii£üi. ® ^ Trpolotrix.
^ kxtx-'souaóo/jt.xi. 01 èvciKoüvTec. ^ ó exyovog. ^to ■n'xpxpi.üsnov. '"gen.